Stange Venstres miljøpris 2021

UTDELING AV STANGE VENSTRE SIN MILJØPRIS: Lokallagsleder i Stange Venstre, Emil Paulsen (t.v.) sammen med nestleder Harald Nøkleholm delte ut Stange Venstre sin Miljøpris til salgs- og markedssjef Erik Hager og daglig leder Jan Erik Hager i Woodrock Group AS., Foto: Mirjam Engelsjord

Tidligere i sommer delte Stange Venstre ut sin miljøpris. I år gikk den til Wood­rock Group AS. – Denne miljøpris­en betyr så veldig mye for oss, sier Erik Hager salgs- og markedssjef i Woodrock Group AS.


 

– Woodrock Group og sats­ingen de står for, har et potensial for å skape 40-50 arbeidsplasser på Sørli i Stange, sier leder i Stange Venstre, Emil Paulsen.

Tidligere i sommer delte Stange Venstre ut sin miljøpris til Woodrock Group, som holder til i Stangebyen.

– Vi heier på de som gjør en ekstra innsats for å skape flere arbeidsplasser. Produktet er et meget godt eksempel på fremtidsrett­et satsing på grønne arbeidsplasser. Prisvinnerne viser innovasjon av beste merke, sier Paulsen.

Store løft krever godt samarbeid

– Vi vil presentere denne satsingen for Næringsminister Iselin Nybø ved første anledning, sier Paulsen.

– For at vi skal lykkes i Innlandet med bioøkonomi-satsingen og skape fremtidig bærekraftige arbeidsplasser, er det fint å vite at vi har med oss god støtte i Venstre og lokale politikere i Stange. Store løft krever godt samarbeid mellom næringsliv og politikere”, sier Erik Hager, salgs og markedssjef i Woodrock Group AS.

Woodrock får prisen for sin gode gründervirksomhet og har med sitt ønske om å forbedre klima og miljø utviklet Wood Plastic Composites (WPC) produkter, basert på resirkulert plast og trefibre.

Woodrock Group AS

Firmaet, som har kontorer i Stangebyen, drives av Jan Erik Hager (daglig led­er) og Erik Hager. I første omgang skal de produsere containergulv og er i full gang med testing for å sikre ønsket kvalitet.

– Neste steg på veien er fullskala produksjon av nok gulv til å dekke 10-12 containere som skal ut i trafikken i 3-4 måneder for testing i varierende vær og temperatur. Vi har flere etterspurte produkter som vi ser nærmere på, men hovedplanen er å starte forsiktig og få kontroll over produksjon og kvaliteten, sier Jan Erik Hager.

Stange Venstres miljøpris

Blant tidligere prisvinnere finner vi Alm Østre, Stange Energi, Jønsberg videregående skole, Eivind Hafs­lund i PON Equipment AS og i fjor gikk prisen til Louise Gjør og Fredheim gårdsutsalg.

Tilstede for å motta årets pris var Jan Erik Hager og Erik Hager. Pris­en ble overrakt av lokallagsleder i Stange Venstre, Emil Paulsen sammen med nestleder Harald Nøkleholm og styremedlem Mirjam Engelsjord. Prisvinnerne fikk et diplom, insektshotell og blomster.

Betyr så veldig mye

– Denne miljøprisen betyr så veldig mye for oss. Vi er et gründer-selskap som skal lage kompliserte produkter av treflis og returplast til bygg- og transportmarkedet. Det at vi bygger en forretningsmodell til beste for miljøet, krever av og til at vi må gå noen ekstra tidkrevende runder, til ekstra kostnader på kort sikt, for å få den kvaliteten vi ønsker og samtidig at vi må sikre en jevn tilgang til råvarer. Så har vi Covid-19 som forsinker mye, forteller Jan Erik Hager.

Denne prisen er en vitamininnsprøytning som kommer godt med i arbeid­et videre, forteller Erik Hager under pris­utrekkelsen.