En trygg og god oppvekst

Unsplash.com

Vi vil at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. En god barnehage og skole som gir muligheter for å utvikle seg, være nysgjerrig og få gode venner. Vi har derfor sørget for gratis kjernetid i barnehage for barn i familier med dårlig råd, og vil gjøre det samme med SFO tilbudet.

Barnetrygden er viktig bidra for de som har minst. Vi vil derfor omfordele barnetrygden, slik at de som trenger den mest får mere. Det skal ikke være foreldrenes økonomi som avgjør om barn og unge skal inkluderes og ha fritidsaktiviteter. Barnetrygden og ordninger som aktivitetskortet utjevner forskjeller i samfunnet på en ubyråkratisk måte, uten at noen føler seg stemplet som annerledes enn de andre.

Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing, og ønsker å styrke de ulike faggruppe som kan bidra til å gjøre skolen til en trygg arena for alle barn. Mye av jobben ligger samtidig hos alle voksne og i lokalsamfunnet rundt barns oppvekst.

Språket er viktig, og vi vil gi en lovfestet rett til samisk barnehageplass for barn som ønsker det, slik at de kan få snakke samisk og lærer sin kultur godt å kjenne.