Pål vil på Tinget!

Pål Koren Pedersen, Foto : PKP

“Agder trenger nye folk på Stortinget”, sier Pål Koren Pedersen som står som nr 3 på Venstres liste i Agder. “Vi trenger Stortingskandidater som kutter utslipp, skaper grønne arbeidsplasser og som er opptatt av å gi frihet og muligheter for alle uansett bakgrunn, sier han”. Derfor har han sagt ja til å stå på kandidatlista for Venstre etter Ingvild Wetrhus Thorsvik og Emma Lind og kjempe for at Agder igjen blir representert på Stortinget.

Pål er Venstres gruppeleder i Arendal bystyre i inneværende periode, men har lang politisk erfaring fra lokalpolitikken både som formannskapsmedlem og medlem av administrasjonsutvalget, samt leder av komiteen for kultur, miljø og næring 2011-2019. Han har også ledet bystyrets utvalg for politisk organisering.
Pål er rådgiver i rådmannens stab for helse og omsorg i Arendal kommune. Han har en master i offentlig administrasjon fra Universitetet i Agder. Han har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Pasient- og brukerombudet, førstekonsulent i NAV og Trygdeetaten, samt som lærer ved St. Franciskus skole og som organisasjonssekretær i Norges Unge Katolikker.

Pål har vært mangeårig styremedlem i Arendal jazzklubb og har og har hatt mange verv innen Den katolske kirke i Norge. Han har også lang og omfattende erfaring fra organisasjonsarbeid.

Pål er opptatt av kultur generelt og musikk spesielt, og spiller i flere band.