Venstre satser på videreutdanning, fordi elever bør ha rett på kvalifiserte lærere

Illustrasjon: Venstre

Det viktigste vi kan gjøre for å få en skole hvor elevene lærer, mestrer og trives er å sørge for at vi har lærere med solid faglig kompetanse. I år får tre ganger så mange lærere tilbud om videreutdanning som for åtte år siden. Venstre går til valg på at elever skal ha rett på kvalifiserte lærere.

Venstre og regjeringen har alltid satset på lærere. Vi har gjennomført en historisk satsing på videreutdanning for lærere, hevet kvaliteten i utdanningene og jobbet for å kvalifisere flere lærere. Vi gjør det fordi læreren – og lærerens kompetanse – er den enkeltfaktoren som betyr mest for hvor mye elevene lærer og mestrer.

Derfor er Venstre glad for at over 7000 lærere får tilbud om videreutdanning neste skoleår – tre ganger så mange som fikk tilbud i 2013. Siden da har nærmere 50.000 lærere fått tilbud om videreutdanning. Det er en historisk satsing, og det betyr noe for kvaliteten i undervisningen elevene får.

Lærere ønsker å ta videreutdanning. De siste årene har søkertallene vært rekordhøye.
Også i år, midt i en svært krevende tid for lærerne, er søkertallene høye. Undersøkelser viser at de fleste lærere som har tatt videreutdanning sier at de har blitt bedre lærere og at elevene deres lærer mer.

Et bedre tilbud i praktiske og estetiske fag
Innen 2025 skal alle lærere i grunnskolen som underviser i norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk ha tilstrekkelig med studiepoeng for å undervise i faget. Venstre mener det er riktig å stille krav til lærernes kompetanse, fordi de har en av samfunnets viktigste jobber: Å gi barna våre kunnskapen de trenger for å leve gode, frie liv. Men vi stiller også opp for dem vi stiller krav til: fra høsten vil rundt 4000 lærere i grunnskolen og videregående skole få tilbud om videreutdanning i disse fagene.

Vi satser også på de praktiske og estetiske fagene. Vi ønsker ikke et a- og b-lag i skolen, og det er like viktig at lærere som underviser i disse fagene har riktig kompetanse, som dem som underviser i teoretiske fag. I 2019 manglet rundt halvparten av lærerne som underviste i praktiske og estetiske fag i grunnskolen formell kompetanse i faget. Det vil vi gjøre noe med. Derfor øremerker Venstre og regjeringen 30 millioner kroner hvert år til videreutdanning i praktiske og estetiske fag. Alle som har fått klarsignal av skoleeier, får nå tilbud om videreutdanning i disse fagene.

Venstre jobber for en skole der elevene møter dyktige og motiverte lærere i klasserommet i alle fag – en skole der elevene lærer det de trenger for videre utdanning, for jobb og for å bli aktive deltakere i samfunnet. Vi har høye ambisjoner. Da må vi gi lærerne muligheten til å utvikle seg faglig, og gi dem den fordypningen de ønsker og trenger. Slik at hver elevene møter kvalifiserte lærere i klasserommet, uansett hvor hun bor.