Venstre for lærere!

Illustrasjon: Venstre

Forfatterne av dette innlegget er alle lærere. Og kandidater til høstens valg. Noen har arbeidet i skolen i en årrekke. Andre har nettopp begynt på lærergjerninga si. Vi mener at Venstres politikk er den beste for lærerstanden. Her er våre topp 10 grunner særlig for lærere til å stemme Venstre:

Venstre vil styrke læreres rett til trygghet på arbeidsplassen. Lærere er blant dem som er mest utsatt for vold på arbeidsplassen, og hvis rettssikkerhet ofte må vike pga. andre hensyn og manglende rutiner og varslingsmuligheter. Dette vil Venstre rydde opp i.

Ole Andreas Sørli-Sidselssønn er lektor ved Vormsund ungdomsskole, og kjemper for læreres rett til et trygt arbeidsmiljø.

Venstre vil styrke lærernes status i samfunnet, dette for å rekruttere og beholde flere lærerutdannede til skolene. Høyt inntakskrav til utdanninga og krav om mastergrad var første etappe. Neste må være å gjøre profesjonen konkurransedyktig på lønn.

Venstre vil forberede lærerstudenter bedre til yrkeslivet ved å gjøre utdanninga enda mer praksisorientert. Lærerstudenter skal ha kjennskap til alle sider av profesjonen før de kommer ut i arbeid, ikke kun undervisningsdelen.

Anja Johansen, tidl. lærer ved Aust-Lofoten vgs, mener at lærere må få høyere lønn.

Venstre vil ivareta nyutdannede lærere ved å styrke veiledningstilbudet for å forebygge praksissjokket.

Venstre vil fortsatt satse på etter- og videreutdanning av lærere.

Det jobber altfor mange ufaglærte i norsk skole. Disse ønsker vi å beholde, og vil derfor tilby dem betalt kompetanseheving, slik vi allerede har gjort for ca. 50 000 lærere.

Venstre vil gi lærerne mer tid til å fokusere på sine hovedoppgaver. Dette ved blant annet å ansette flere yrkesgrupper i skolen, herunder helsesykepleiere, miljøterapeuter, psykologer, spesialpedagoger mm.

Margrethe Prahl Reusch

Lærerutdannede Margrethe Prahl Reusch jobber for at lærerstudenter gjennom praksis skal få kjennskap til alle sider ved læreryrket.

Venstre vil at nasjonale prøver og tester som lærerne administrerer i større grad skal fungere som verktøy og hjelpemiddel for læringsarbeidet, og ikke bare være en administrativ tidstyv.

Venstre vil avbyråkratisere utdanningssektoren ved å gjennomføre en ansvarsreform og redusere antall styringsnivåer, og heller overføre en del beslutningsmyndighet til skoleeierne og skolene.

Grunnskolelærer Karl Buchholdt mener at veiledningstilbudet for nyutdannede lærere må styrkes for å holde på flere i yrket.

Venstre vil ha mer tillitbasert ledelse. Skoleledere skal se og vise at de har tro på at lærerne kan og vil gjøre en god jobb, og de ansatte må se og vise at de har tro på at skoleledelsen er kompetent.

Venstre vil at det skal være flere karriereveier for lærere, slik at man får oppleve avansement og utvikling uten å måtte gå inn i skoleadministrasjonen.

 

Forfatterne av innlegget:

Viljar Sæbbe (Trøndelag)
Karl M. Buchholdt(Trøndelag)
Anja Johansen (Nordland)
Pål Midtsæther Grødahl (Møre og Romsdal)
Christer Bu Mathiesen (Rogaland)
Margrethe Prahl Reusch (Viken)
Ole Andreas Sørli-Sidselssønn (Viken)