Blank rustning

Arnt Gunnar Tønnessen, Foto: Sondre Steen Holvik

I riktig gamle dager ble det sagt at når du skulle velge riddere som du ville ha med i strid, skulle du ikke gå for de med blankest rustning, men de som hadde riper og bulker, for de hadde vært villig til å være i kamp og visste hva det handlet om.

Når du skal velge hvilket parti du skal stemme, kan det være fristende å velge de som har den blankeste rustningen, de som står ranke og rene og uten skrammer. De som ikke vil gå for kompromisser, men sier alt eller ingenting. Problemet er bare at med en slik holdning ender en ofte opp med nettopp ingenting. Venstre har valgt en annen vei. Vi har tatt ansvar, vi har inngått kompromisser og vår rustning har sånn sett får noen bulker og skrammer. Men det har allikevel vært verdt det. Når vi teller seire og nederlag er det langt flere seire enn nederlag. La meg gi noen eksempler.

Tirsdag denne uken ble det kjent at regjeringen vil ha omlegging av skatteregimet for oljesektoren. Kort sagt betyr den at du og jeg ikke skal betale for oljeselskapenes leting etter mer olje, mer forurensning og mer usikkerhet knyttet til fortjeneste. Men det betyr også at leting etter nye oljefelt blir mindre lønnsomt. Det er altså en løsning som er bra for oss som skatteytere og for klima. Dette er noe Venstre har kjempet for i mange år.

Det er satt en endelig bom for leting etter olje i Lofoten og Vesterålen, det er en kamp som har vært ført i mange år, men uten vilje til å gjøre kompromisser på andre områder, hadde vi aldri kommet hit. I forlengelsen av det har vi også fått satt en stopp for leting i Skagerrak.

Rusreformen ble stoppet av Stortinget, men det er en kamp Venstre aldri kommer til å gi oss på. Rusbrukere trenger hjelp og ikke straff. I fjor døde 324 mennesker av overdose, de siste ti årene har det dødd 2700 mennesker. De var noens barn, bror eller søster, kjæreste, foreldre. De var kort sagt mennesker med akkurat samme verdi som alle andre. Narkotikapolitikken som føres i Norge er en katastrofe. Den fører til skam og død. Vi må erstatte straff og stigmaitisering med verdighet og behandling.

En av de viktigste industrisatsingene på Sørlandet de siste åtte årene er etableringen av Mechatronics Innovation Lab ved UiA i Grimstad. I 2015 og 2016 fant ikke Høyre og Fremskrittspartiet midler til etablering av dette i sitt budsjettforslag. Men Venstre og KrF gikk sammen inn i forhandlingene og fikk gjennomslag. Først for oppstart og så for full d

Når du skal velge hvilket parti du skal stemme, kan det være fristende å velge de som har den blankeste rustningen, de som står ranke og rene og uten skrammer. De som ikke vil gå for kompromisser, men sier alt eller ingenting. Problemet er bare at med en slik holdning ender en ofte opp med nettopp ingenting. Venstre har valgt en annen vei. Vi har tatt ansvar, vi har inngått kompromisser og vår rustning har sånn sett får noen bulker og skrammer. Men det har allikevel vært verdt det. Når vi teller seire og nederlag er det langt flere seire enn nederlag. La meg gi noen eksempler.

Tirsdag denne uken ble det kjent at regjeringen vil ha omlegging av skatteregimet for oljesektoren. Kort sagt betyr den at du og jeg ikke skal betale for oljeselskapenes leting etter mer olje, mer forurensning og mer usikkerhet knyttet til fortjeneste. Men det betyr også at leting etter nye oljefelt blir mindre lønnsomt. Det er altså en løsning som er bra for oss som skatteytere og for klima. Dette er noe Venstre har kjempet for i mange år.

Det er satt en endelig bom for leting etter olje i Lofoten og Vesterålen, det er en kamp som har vært ført i mange år, men uten vilje til å gjøre kompromisser på andre områder, hadde vi aldri kommet hit. I forlengelsen av det har vi også fått satt en stopp for leting i Skagerrak.

Rusreformen ble stoppet av Stortinget, men det er en kamp Venstre aldri kommer til å gi oss på. Rusbrukere trenger hjelp og ikke straff. I fjor døde 324 mennesker av overdose, de siste ti årene har det dødd 2700 mennesker. De var noens barn, bror eller søster, kjæreste, foreldre. De var kort sagt mennesker med akkurat samme verdi som alle andre. Narkotikapolitikken som føres i Norge er en katastrofe. Den fører til skam og død. Vi må erstatte straff og stigmaitisering med verdighet og behandling.

En av de viktigste industrisatsingene på Sørlandet de siste åtte årene er etableringen av Mechatronics Innovation Lab ved UiA i Grimstad. I 2015 og 2016 fant ikke Høyre og Fremskrittspartiet midler til etablering av dette i sitt budsjettforslag. Men Venstre og KrF gikk sammen inn i forhandlingene og fikk gjennomslag. Først for oppstart og så for full drift. Resultatet er et verdensledende forsknings- og testmiljø som er viktig for næringslivet på hele Sørlandet og for Grimstad som universitetsby. Det hadde ikke blitt noe av om ikke vi hadde vært villig til å inngå kompromisser på andre felt.

Alt dette viser at Venstre får avgjørende gjennomslag i politikken, fordi vi er villige til å kjempe for det vi tror på og inngå kompromisser. Mitt oppfordring er derfor å velge Venstre. Vi har en rustning med skrammer og bulker, fordi vi kjemper hver dag for å få gjennomført politikken vi står for. Men vi ber ikke om din støtte bare for de seirene vi har oppnådd. Stem først og fremst Venstre fordi det er mange uløste oppgaver igjen. Vi lover å kjempe for klima og miljø, for et verdig liv for rusbrukere og for likestilling, integrering og mangfold. For å få det til trenger vi din stemme.