EØS-avtalen, småbedrifter og gründere er de viktigste byggesteinene for utvikling av fremtidens arbeidsplasser og næringsliv i hele Norge

EØS-avtalen er livsviktig for næringslivet.

Tilgangen til markedene i EU er selve bærebjelken for norske bedrifter som driver med eksport. Hver fjerde jobb i norsk næringsliv er eksportbasert, og vi er helt avhengig av at EU-landene gir tilgang til våre produkter. Bransjer, som jordbruk, reiseliv, bygg og anlegg er avhengig av lett tilgang på arbeidskraft fra de landene i EU. Koronaperioden har vist oss tydelig hva konsekvensene blir når friheten til å jobbe hvor du vil i Europa forsvinner. Det er EØS-avtalen som gir markedstilgangen for våre varer og tilgang på arbeidskraft som næringslivet vårt er helt avhengig av.

Venstre vil verne om det europeiske samarbeidet. Venstre lover mer europeisk samarbeid, ikke mindre. EØS-avtalen tjener oss godt, og veien framover bør være et sterkere europeisk samarbeid hvor Norge får stadig mer innflytelse.

Satsing på småbedrifter og gründere skaper vekst og utvikling.

Hjørnesteinen i utvikling og innovasjon i norsk næringsliv er gründere og småbedrifter (som blir til fremtidige vekstbedrifter). Det er disse aktørene som stimulerer til vekst i tiden fremover. Det er derfor særdeles viktig at vi har en solid politikk til gründere og småbedrifter. Vi har utviklet en politikk som legger til rette for å skape nye arbeidsplasser i hele landet. Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i arbeidslivet, og for verdiskapingen i hele landet, Det å gi bedre rammevilkår for jobbskapere trygger framtida for Norge og for folk.

Vi har derfor vært med på (og skal fortsette med å):

· Gjennomføre en rekke forenklingstiltak for bedrifter når det gjelder innrapportering av moms, grensen for revisjonsplikt, mulighet for å betale skatt og sosiale avgifter etterskuddsvis etc.

· Satse på fremtidens grønne næringer.

· Bedre sosiale rettigheter og sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

· Forbedre ordningene med opsjonsbeskatning og skatteintensivordninger for investeringer i gründer- og oppstartbedrifter.

· La gründere få lov til å beholde rett til dagpenger ved overgang fra lønnet arbeid til etablering av egen virksomhet.

· Støtte gründerhus og inkubatorer (en organisasjon som støtter virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell virksomhet).

· Gi mer penger til å gi tilskudd til unge vekstbedrifter, styrke ordningene med innovasjonstilskudd og etablerertilskudd.

· Gi mer penger til innovasjonslån for bedrifter.

· Gi mer penger til næringsrettet forskning.

· Styrke offentlige investeringsfond som skal gå inn med egenkapital i bedrifter i en tidlig fase.

Venstre er et parti som satser på og prioriterer gründere og småbedrifter. Dette har vi vist gjennom det borgelige regjeringssamarbeidet de åtte siste årene. Det skal vi fortsette med og videreutvikle.

Stem Venstre! Godt valg!