2 millioner kroner til Haugalandmuseet

Haugalandmuseet
Venstre og regjeringen gir mer penger til Haugalandmuseet., Foto: Haugesund Venstre

Venstre og regjeringen ønsker å stimulere til mer innkjøp av kunst og løfte kystkultur. Derfor får Haugalandmuseet til sammen 2 millioner kroner.

Koronapandemien har vært en vanskelig periode for kunstnere, derfor setter regjeringen nå av penger til innkjøp av kunst. Haugalandmuseet vil få 1 million kroner til innkjøp.

Det er viktig at vi fortsetter å stimulere kunst- og kulturlivet, og jeg vet at dette er midler som både kommer museene og kunstnere til gode, sier May Britt Vihovde, stortingskandidat for Venstre.

Kystkultur

Haugalandmuseet vil også få 1 million kroner mer i driftstilskudd de neste årene for å løfte kystkultur. Det betyr at museet vil få 1 million kroner mer i årlig støtte fra 2022, sier May Britt Vihovde.

Økningen er en del av satsingen som Venstre har fått gjennomslag for i regjeringen. Museene er viktige fordi de forteller historien om hvem vi er, og hvem vi har vært, men det er også nødvendig å tenke på hva museene skal være i fremtiden. Satsingen som Venstre nå får til gjør at det blir enklere, avslutter Vihovde.