Ett fylke – en gründersatsing!

Perpetual motion with LED bulb and simple light bulbs, Ill: Sillia @ Flickr

Vi vet at vi trenger mange nye jobber i regionen vår. Vi vet også at jobbskaperne er de som skal ta oss igjennom det grønne skiftet og gi oss løsninger og teknologi vi trenger i fremtiden.

Gründere er ofte mennesker med engasjement og spisskompetanse innen et fagfelt eller en forretningside og en løsning de brenner for. Det vi som region kan gjøre er å gi påfyll og nettverk som gir gode vekstvilkår for gründerne. Dette er en del av Vestfold og Telemark fylkeskommunes ansvar som regional samfunnsutvikler.

Over mange år har gamle Vekst i Grenland, Start i Vestfold og Gründernettverket vært førstelinjetjenesten som har møtt mange av gründerspirene våre. Der har de fått verdifullt faglig påfyll og nettverk for å kunne realisere sine drømmer, loses videre til næringshager og gründerhus, og skape nye jobber i fylket vårt. Fødselshjelpere til kjente merkenavn som NOKAS, 3DL Learning og frisøren på hjørnet. Kort og godt – fylkeskommunens viktigste verktøy for å sørge for at flest mulig lykkes med å starte og drive bedrift i Vestfold og Telemark.

I sammenslåingen av to fylker har vi slått sammen to fylkeskommuner med ansvar for samferdsel, tannlege og videregående opplæring. Vi har også slått sammen to fylkesvise NAV kontor med ansvar for å forvalte alle folketrygdytelser fra statsbudsjettet. Da er det ganske utrolig at vi ikke har klart er å få til en felles paraply for tilbudet til gründerne våre.

En real satsing på gründere forutsetter at man klarer å snakke sammen på tvers av gamle fylkesgrenser. Da tilbudet Start opp Telemark skulle behandles i hovedutvalg for næring og reiseliv i september ble saken utsatt. Venstre mener at her må vi nå benytte muligheten til å organisere oss på et nivå som matcher de utfordringene vi står overfor, som stimulerer til nye samarbeidsstrukturer og som gjør regionen mer robust med tanke på tilgjengelig kompetanse og ressurser i tjenestene til gründerne.

Vi ønsker oss å se alle gode krefter under ett og at det bygges et felles fagmiljø. Det tror vi vil styrke både tjenesten og tilbudet til gründerne. Vi kommer til å jobbe for at ordningene vi har i fylket vårt, som Start i Vestfold, Start up Telemark og Gründernettverket kan samordnes under en felles koordinert satsing på entreprenørskap for hele fylket, med sikte på å samle innsatsen som gjøres av de tre aktørene i en felles avtale i 2022.

Camilla Bilstad Johannessen, gründer og medlem Vestfold og Telemark Venstre

Line Markussen, statsviter og fylkestingrepresentant Vestfold og Telemark Venstre