Fordobling av Venstres kommunestyregruppe i Sola

Koenraad Beeckman har siden juni 2020 sittet som uavhengig representant i Sola kommunestyre, men har nå meldt seg inn i partiet Venstre og det gjør at Venstres kommunestyregruppe dobler sine representanter.

I tillegg til å være fast representant i kommunestyret i Sola, sitter også Beeckmann som nestleder i kontrollutvalget. Koenraad Beeckman er en engasjert politiker som har jobbet aktivt på mange saksfelt de årene han har sittet i kommunestyret. Han er opptatt av vår kulturarv, sentrumsutvikling og turisme, for å nevne noen av de sakene han brenner for.

 

Koenraad Beeckman omtaler medlemskapet i Venstre slik:

“Siden juni 2020 har jeg hatt friheten til å kunne representere velgerne som uavhengig politiker og fronte deres saker og mine valgløfter. I denne perioden, har det vist seg at disse sakene har mest sammenfallende prioriteringer med Norges eldste, og mest liberale parti, Venstre. Et parti som for meg symboliserer demokrati, likestilling, et realiserbart og bærekraftig grønt skifte og personlig valgfrihet. Jeg gleder meg til å samarbeide tett med Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, og de andre i partiet. Anja er en erfaren, dyktig og folkelig representant og jeg er overbevist om at vi sammen vil utgjøre et sterkt team. Sola Venstre er et attraktivt parti med store individuelle utviklingsmuligheter og jeg håper at mange flere vil følge i mine fotspor og ønsker å bli mdlem.”

 

“Det er med stor glede vi mottok budskapet om at Koenraad hadde valgt å melde seg inn i vårt parti”, sier Venstres gruppeleder Anja Berggård Endresen. Vi har hatt noen samtaler denne høsten siden det er flere saker der både jeg og Koenrad ønsker å forsterke det politiske arbeidet. Gjennom disse samtalene har jeg forstått at det var mange fellesnevnene mellom den politikken Venstre stod for og de vyene og visjonene Koenrad hadde. Jeg ser derfor veldig frem til å samarbeide videre med han og er glad for at vi nå er to som kan fronte Venstre sin politikk i kommunestyret.