Vil du bli mer aktiv eller tillitsvalgt?

Venstre/Flikr

I desember skal Stavanger Venstre avholde årsmøte. På møtet er det flere verv i lokallaget som er på valg. Har du lyst til å bli mer aktiv i partiet eller bli tillitsvalgt så har du nå muligheten.

Stavanger Venstre har årsmøte en gang i året i desember. På årsmøte blir det gjort valg til styret, varamedlemmer, internrevisorer og delegater til fylkesårsmøtet.

Har du lyst til å bli tillitsvalgt og engasjere deg mer i Venstre så har du nå muligheten. Gi beskjed hva du har lyst til å engasjere deg i til leder av valgkomiteen, Mette Vabø, på e-post [email protected].

Send gjerne med noen kommentarer om hva du har mest lyst til å arbeide med og hvorfor du har lyst til å bli med.

Styret
Stavanger Venstre er organisert slik at styret består av 6 styremedlemmer, pluss leder. Hvert år velges 3 styremedlemmer med 2 års varighet. Leder og nestledere velges hvert år. I tillegg velges det hvert år minst 5 varamedlemmer med 1 års varighet.

Leder av Liberal Café utvalget
Hvert år velges det også en leder av Liberal Café-utvalget. Nå har vi ikke kunnet arrangere Liberal Café på en stund på grunn av korona, men vi håper å komme i gang igjen snart. Er det mange tema du kunne tenke deg å arrangere debatt eller møte om? Da er dette vervet for deg!

Internrevisorer
Hvert år velges det to internrevisorer med 1 års varighet som skal se gjennom regnskapet før neste årsmøte. Er du god med tall?

Delegater til fylkesårsmøte
Stavanger Venstre sender en stor delegasjon av delegater til fylkesårsmøtet 12.-13. februar. Denne gangen skal vi være på Bryne. Valgkomiteen innstiller på hvem som skal være med på delegasjonen. Ofte er det tillitsvalgte og folkevalgte som møter på denne delegasjonen, men alle medlemmer har anledning til å melde sin interesse.

Meld interesse til [email protected]