Budsjettavtale ikke i tråd med klimaplanen

Guri Melby
Venstre mener dette er et budsjett som øker utslippene i 2022 sammenlignet med forslaget den blågrønne regjeringen la frem i begynnelsen av oktober., Foto: Oda Scheel, Venstre

Senterpartiet vant kampen om bilavgiftene. Budsjettavtalen er ikke i tråd med klimaplanen, fordi Sv, Ap og Sp ikke trapper opp avgiftene på utslipp fra veitrafikken. Vi kan ikke se at det innføres tiltak som veier opp for dette, sier Venstres leder Guri Melby.

Venstre mener dette er et budsjett som øker utslippene i 2022 sammenlignet med forslaget den blågrønne regjeringen la frem i begynnelsen av oktober.

Svært usikker klimaeffekt

– Hovedårsaken er at selv om de øker CO2-avgiften, så kompenseres bilister og tungtransport med 50 prosents reduksjon i veibruksavgiften.

– Det er samtidig bra at de støtter kollektivselskapene, men vi frykter at beløpet på 250 mill. i 2022 vi gi et dårligere tilbud og økte kollektivpriser. Beløpet er langt mindre enn kollektivselskapene selv mener det er behov for, understreker Melby.

Les også: Vedum svekker klimainnsatsen på hjemmebane

Les også: Venstre-politikere fra byer over store deler av landet krever at regjeringen garanterer mot rutekutt og økte billettpriser.

Ingen beregning av klimaeffekt

Det foreligger ingen konkret utregning på klimaeffekten av budsjettavtalen. Men da budsjettforslaget fra regjeringen ble lagt frem, slo regjeringen selv fast at tiltakene ville ha en negativ effekt på 1,5-2 millioner tonn utslipp totalt frem 2030.

– Det overrasker meg at Støre, Lysbakken og Vedum uttaler seg så skråsikkert om at det blir mindre utslipp med denne budsjettavtalen enn budsjettforslaget vi la frem i oktober. Dette vil vi ettergå grundig, sier Melby.