Privatskoler gir mangfold og frihet

Steinerskolen i Haugesund, Foto: Haugesund Venstre

Mange elever søker seg til Steinerskolen i Haugesund, og skolen har nå ventelister. Dette viser at privatskoler har sin rolle i samfunnet, skriver Bjørn Gunnar Husby(V) i et leserinnlegg i Haugesunds Avis.

Privatskoler kan bidra med nytenkning, annerledes fagtilbud og gi nye erfaringer om pedagogikk og organisasjonsformer. Mangfold gir nye ideer. Barn og unger er forskjellige, og privatskoler gir mulighet til å velge en skole som er bedre tilpasset barn og unges behov og ønsker.

Det er flere grunner til at barn og unge og deres foreldre velger privatskole. Men uansett grunn er det viktig at de som ønsker en annen skole enn den offentlige skolen gis mulighet til det. En slik frihet kjennetegner et liberalt demokrati.

En sterk offentlig skole

Venstre ønsker ikke en kommersialisering av norsk skoler og vil ikke åpne for utbytte fra skoledrift. En sterk offentlig skole for alle er grunnleggende for Venstre, men vi er også positive til privatskoler. Den offentlige skolen er alltid førsteprioritet, men privatskolene er «krydderet i fellesskolen», og bidrar til mangfold og frihet.

Bjørn Gunnar Husby, Haugesund Venstre, medlem utvalg for oppvekst