2022: Grønn omstilling i Ullensaker

GRØNN OMSTILLING: I år blir det viktig å sikre et nyskapende og variert næringsliv i Ullensaker, mener Merkesdal, (Foto: Venstre)

Romerikes Blad/MittJessheim har spurt Ullensakerspolitikerne om hva de er mest fornøyde med i 2021 og hvilke områder de vil satse på i 2022. Dette svarte Venstres gruppeleder Thorbjørn Merkesdal:

” – 2021 ble et år med mange gode gjennomslag, men om jeg skal fortelle om det viktigste og hvor vi har jobbet mest for å få til gode resultater, så er det arbeidet for en realistisk grønn omstilling i Ullensaker. Vi har fått vedtak på at det ikke skal bygges ny E16 tvers gjennom Ullensaker, og vi fulgte opp med en ambisiøs og tydelig kommuneplan, som setter mål om både klima- og arealnøytralitet som er nesten unikt i Norge.

I år blir det viktig å sikre et nyskapende og variert næringsliv i Ullensaker, mener Merkesdal.

– Derfor er det startet et arbeid sammen med nabokommunene og fylket med en satsing på næringsutvikling. Dette har vi vært en pådriver for i flere år, men jeg tror at 2022 blir året hvor dette arbeidet setter virkelig fart. For oss blir dette nok det politiske området vi kommer til å jobbe mest med i 2022, og det blir mange saker som skal behandles i forbindelse med arbeidet.

Han håper også at kommunens politikere blir flinkere til å samarbeide.

– Lokalpolitikk handler om å finne praktiske løsninger på utfordringene vi har, sammen med innbyggerne våre. Derfor må vi få løftet frem de gode ideene, sikre god dialog og forankring med størst mulig bredde og oppslutning. Jeg er overbevist om at løsningene blir bedre om vi samarbeider mer og bedre. Og det fortjener innbyggerne i Ullensaker.”

Les hele saken her: Ny E16 og omkjøringsvei..