Angrepet på Capitol Hill minner oss om hvor skjørt demokratiet er

Illustrasjon: Øystein Flakstad, Venstre

Det har skjedd. En mobb tok seg inn i den amerikanske kongressen for å endre resultatet av et demokratisk valg. Vi trodde aldri det skulle skje i et land som tross alle utfordringer aldri har leflet med diktatur. Et land hvor frihet og muligheter for alle har vært en så viktig del av den nasjonale identiteten.

Av Trine Skei Grande, tidligere stortingsrepresentant (V) og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen (Fra Morgenbladet, 20.01.2021. Dessverre er debattinnlegget like aktuelt i dag som da det stod på trykk.)

Som jeg skrev på Twitter: Dette er så skremmende at jeg finner ikke ord.

Det er skremmende fordi det minner oss på hvor skjørt demokratiet er, selv i verdens eldste demokrati.

Angrepet på Capitol Hill berører oss nordmenn, selv om det skjer langt hjemmefra. Jeg tror grunnen er at vi kjenner igjen de amerikanske utfordringene som demokratiske utfordringer. Lav tiltro til folkevalgte, presse og offentlige institusjoner. Ekkokamre og politisk stammetilhørighet blir stadig sterkere.

Alt dette ulmer i det amerikanske folkedypet, og gir demagogen Trump en perfekt anledning til å fyre opp hat og mistro.

Pandemien har drevet amerikanere, og nordmenn, lenger fra hverandre, fysisk sett. Vi er ennå i startgropen med å finne ut hvordan vi kan opprettholde et fellesskap i pandemiens tidstegn.

Amerika er ingen nasjonalstat slik Norge eller andre europeiske land er. USA er tuftet på ideen om frihet. Det var dette Lincoln kjempet en borgerkrig for å ivareta. Frihet og demokrati er limet i amerikansk samfunn. Dette er liberalismens grunnbjelke, og grunnen til at så mange av liberalismens viktigste tenkere kom fra USA.

Trump har brukt tiden som president på å ødelegge det samholdet. Han har sådd tvil om landets institusjoner, pressen og valg. Hans styre har vist at liberale rettigheter ikke kan tas for gitt. Demokrati, frihet og like muligheter må kjempes for, igjen og igjen.

Den første maktovertakelsen mellom to politiske partier i USA skjedde i 1801. Da John Adams tapte valget mot Thomas Jefferson var overraskelsen stor over at Adams ikke klamret seg til makten. Adams’ arv var unik i verden, på en tid der Norge var en del av danskekongens enevelde. Trumps forsøk på å undergrave det demokratiske valget ødelegger Adams’ arv. For første gang så vi konturene av det som kunne ha blitt et kupp. Men det finnes håp for framtida.

Angrepet på Amerikas folkevalgte forsamling var en mørk dag i verdenshistorien. Men det er på ingen måte gitt at Trump og hans like vil vinne fram. Joe Biden blir USAs nye president den 20. januar. Amerika har funnet sammen etter opprivende konflikter tidligere.

 For å komme tilbake dit må de begynne å snakke sammen igjen. De må finne fram til de verdiene som forener dem, heller enn det partivalget som splitter dem. De må ut av ekkokamrene og inn i de (virtuelle) møteplassene.

Selv om situasjonen i USA ikke kan sammenlignes med den i Norge gjelder dette også for oss. Vi ser hvor skjørt demokratiet er, hvor utsatt frihet kan være. Løsningen er dialog, samarbeid, men også ærlig og saklig politisk debatt. Jeg har fortsatt troa på amerikanerne, frihet og demokrati.