Innkalling Årsmøte 2022 Meløy Venstre

Bildebank

I tråd med vedtektene kalles det inn til årsmøte i Meløy Venstre
Søndag 13.02.2022 kl. 19:00

Styret har besluttet at Møtet blir i år avholdt via google meet grunnet smittesituasjonen i kommunen.
Lenke til møtet vil bli sendt ut til alle betalende medlemmer i egen epost senere.

Årsmøtessaker:

  1. Åpning og konstituering
  2. Valg av møteleder, referent, og protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkallelse
  4. Regnskap 2021
  5. Kontingent
  6. Valg
  7. Valg av delegater til Nordland Fylkes årsmøte.
  8. Innkommende saker

Har du saker du ønsker styret skal behandle eller årsmøteuttalelser må de sendes inn senest 1 uke før møtet. (Søndag 6.februar 2022)

Det kan sendes til følgende epost: [email protected]

Vel møtt!

 

MERK: For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt kontingent for 2021

 

Mvh.

Cecilie Hegge,

Lokallagsleder