NY HARALDSVANG SKOLE FØRST

Haraldsvang skole, Foto: Haugesund Venstre

Politiske uttalelse: Haugesund Venstre prioriterer utbygging av Haraldsvang skole først. Da kan vi ikke akseptere at kostnader skal kuttes og byggeprosjektet får redusert standard.

Skal kostnader reduseres pleier dette gå ut over spesialrom og uteområder. Begge deler er viktig for at Haraldsvang skolen skal bli en fremtidsrettet og moderne ungdomsskole.

Vi har brukt mange år på å diskutere bygging eller renovering av Haraldsvang skole. I 2017 antydet en byggestart i 2018. I 2018 vedtok at samlet bystyre byggestart i 2020 og ferdigstillelse i 2022. Mange spente ungdomsskoleelever skulle med andre ord starte opp i nye lokaler i år.

En skole for fremtidige behov

Da det ble stilt spørsmål om fremdriftsplan i 2019, uttalte kommunedirektøren at når noe så viktig skal fungere i 50 år, er det viktig å gjøre det ordentlig. Haugesund Venstre er enig i det, at skal en bygge ny ungdomsskole så skal en bygge denne med tanke på fremtidige behov og undervisningsmetoder.

Nå er vi i 2022, og det er igjen usikkerhet om byggestart og hva skolen skal inneholde. Vi prioriterer Haraldsvang skole først, og skulle kostnader ved å få en fremtidsrettet og moderne skole bli noe høyere enn det som er satt av i budsjettet, ja da får vi redusere investeringer på andre områder.

Den politiske uttalelsen ble vedtatt på Haugesund Venstre sitt årsmøte 07.02.2022