Torbjørn Vevle Grønn ny leder i Haugesund Venstre

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn og nyvalgt leder i Haugesund Venstre, Torbjørn Vevle Grønn, Foto: Haugesund Venstre

Haugesund Venstre avholdt mandag 7. februar sitt årsmøte. Torbjørn Vevle Grønn (47) ble valg til ny leder for lokallaget. Han overtar etter Mette Lothe, som har vært leder i tre år. Med seg i styret får han Bernt Vidar Norvalls, Sarah-Stephanie Skjoldevik, Chris Dahl og Mette Lothe.

Torbjørn Vevle Grønn har vært medlem i Venstre siden 2009, og vært nestleder i lokallaget de to siste årene. «Haugesund Venstre får nå en leder som er flink på det organisatorisk og som vil arbeide for kultur, frivillighet og energipolitikk, sier avgått ledere”, Mette Lothe. Torbjørn arbeider som seniorforsker ved NORCE i Haugesund.

Årsmøte hadde også besøk av stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.