Liberal café

Arild Knutsen på Liberal café, mai 2015, Foto: Stavanger Venstre

Liberal café er en møteserie arrangert av Stavanger Venstre for medlemmer og andre politisk interesserte.

Dette er et forum for læring og refleksjon innen aktuelle temaer innen både lokal, nasjonal og internasjonal politikk.

Liberal café er et gratis arrangement som er åpent for alle interesserte.

Arbeidsutvalget for Liberal Café står for arrangementet, og tar gjerne imot ønsker til temaer, eller andre tips og innspill. Send de til oss på [email protected]

Leder av Liberal café er Knut Johan Heyeraas (tlf: 98825875 / epost: [email protected]).