En bedre integreringsstrategi kan gje folketalls- og næringsvekst i Sunnfjord!

Refleksjon skrevet av Daniel Lira Figueiredo, styremedlem i Sunnfjord Venstre

Sunnfjord Venstre mener at en bedre og medmenneskelig integreringsstrategi er en viktig del av kommuneplan sine mål som er å “sikre både sosial, miljømessig og økonomisk berekraftig utvikling av lokalsamfunn og tenester”, ved å legge vekt på FN sitt bærekraftsmål nr. 17 som “handlar om at vi må samarbeid for å nå måla”. Vi kan ikke lenge miste viktige menneskelige ressurser og innbyggere fordi vi ikke legge til rette for gode integreringstiltak, og kalde byråkratiske og politske vurderinger og avgjørelse uten å høre og sette de meste berørte i fokus. Det å jobbe med et bedre sosialt miljø og integreringsstrategi i Sunnfjord må bli sett som et stort prosjekt innen sosialt entreprenørskap, av og for dem som kjenner mest på de ulike problemstillingene. Først Hvem, Så Hva. Ikke omvendt, og på en mer lokalt og personlig nivå.

 

Gjennom en uformell samtale i Førde med noen ungdommer og unge voksne med innvandrerbakgrunn var det tydelig misfornøyelse rundt inkludering og integrering. Alle hadde lyst til å flytte til andre kommuner der de kunne være en del av et større miljø, og ikke minst ha det enklere å skaffe venner og trives sosialt, uansett hvor man kommer fra.

 

Ved å lytte til deres historier og meninger, ansikt til ansikt, kan vi reflektere rundt utfordringer og muligheter fra en mer personlig og realistisk perspektiv enn det som de overordnet planer og strategier, laget av folk som kanskje ha aldri opplevd selv de utfordringene, gir oss.

 

I løpet av vår samtale har jeg spurte om de kunne sette ord på noe av deres opplevelser, erfaringer og utfordringer i kommunen, og de skrev:

 • Jeg føler at jeg ikke blir inkludert av folk.
 • Jeg er ikke invitert av norske “venner” til å gjøre ting sammen.
 • Kulturmisforståelse og fordommer er en utfordring
 • Vanskelig å finne norske venner
 • Vanskelig å snakke og bli kjent med folk
 • Vanskelig å få jobb
 • Vanskelig å komme i kontakt med folk, og få norsk venner.

 

Jeg har også spurte dem om de kunne sette ord på sine ønsker, og de skrev:

 • Ønsker ID
 • Bli flink med å bruke PC
 • Ha flere venner
 • Lære flere språk
 • Skaffe jobb
 • Ha god økonomi
 • Bli glad
 • Å støtte/hjelpe andre innvandrere og flyktninger
 • Flytte til en stor by

 

Når det gjelder skolemiljøet, alle var enige at det virker mer ekskluderende enn inkluderende når de er satt sammen i en klasse med bare innvandrere.

 

Det er også synlig, og uforståelig for noen av dem, at det er et manglende eller svak samarbeid/kobling mellom, for eksempel Sunnfjord Kommune, NAV og næringslivet når det gjelder norskopplæring, kulturforståelse, arbeidsliv og integrering. Noen har nevnt at læreren på norskopplæring reagerte negativt når en ikke kom på norskkurs fordi vedkommende var på jobb. Reaksjonen skulle være motsatt, siden jobb er kanskje den viktigste og beste måten å inkludere folk i lokalsamfunnet, samt lære norsk språk og kultur på. De som er i jobb skulle egentlig få overført noen av sine arbeidstimer til undervisningstimer i løpet av norskopplæringen. Et bedre samarbeid mellom Voksenopplæring, NAV, Sunnfjord Kommune og næringslivet ville bidra til både reduksjon av kostnader og tilgang til nødvendige menneskelige ressurser, for en mer bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

 

Kommuneplan sin samfunnsdel 2021-2030 har som hovedmål det at “Sunnfjord kommune er ein attraktiv kommune med folketalsvekst og berekraftig utvikling”. Data fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) viser en negativ nettoflytting på -81 i 2021.

 

I de siste par årene har Sunnfjord Kommune, gjennom dokumenter, rapporter og møter, visst sin bekymring om den negative utviklingen i folketallsvekst, hovedsakelig når det gjelder unge og unge voksne, og om at bedrifter i kommunen mangler folk med riktige faglige kompetanse. Disse er viktige faktorer for en bærekraftig utvikling.