Valgkomiteen sin innstilling til kandidater 2022 Møre og Romsdal Venstre

Valgkomiteen la fram sin innstilling 24.februar. Det innstilles på gjenvalg av Ragnhild Helseth som fylkesleder. Som ny nestleder foreslås Kari Grindvik. Videre som ny i styret er det forslag på Annika Brandal og Frode Heimen. Fra det tidligere styret har Geir Morten Karlsen og Jon Grimstad takket ja til å fortsette, likeså Steinar Husby, da som første vara. Innstillingen kan i sin helhet lese her.

Valgkomiteen har bestått av Pål Farstad (leder), Frits Inge Godø, Ingebjørg Eide, Jack Blindheim og Gunn Fagerlie Johannessen. Innstillingen er gjort kjent for delegater til fylkesårsmøtet i utsending av sakspapirer 25.02.25

Innstilling fra valgkomiteen i Møre og Romsdal Venstre

Valgkomiteen har utført sitt oppdrag gitt av Møre og Romsdal Venstre, og avgir følgende innstilling (enstemmig):

a. Styre

• Medlemmer:
Ragnhild Helseth, Kristiansund (gjenvalg) – leder
Kari Grindvik, Ålesund (ny) – nestleder
Annika Brandal, Hareid (ny) – sekretær
Geir Morten Karlsen, Averøy (gjenvalg) – kasserer
Jon Grimstad, Ålesund (gjenvalg)
Frode Heimen, Molde (ny)

• Varamedlemmer:
1. Steinar Husby (Sunndal)
2. Brynhild Lund Notøy (Volda)
3. Berit Lyngstad (Ulstein)
4. Ann Helen Løvold (Averøy)
5. Irene Bjorli (Hustadvika)

b. Landsmøtedelegater.

1. Fylkesleder (Ragnhild Helseth, Kristiansund)
2. Nestleder (Kari Grindvik, Ålesund)
3. Pål Farstad, gruppeleder fylkestinget (Kristiansund)
4. Frode Heimen (Molde)
5. Håvard Urkedal (Ålesund)
6. Annika Brandal (Hareid)
7. Hans Endre Sæterøy (Ålesund)
8. Frank Stenløs (Molde)
9. Lea Fabri (Smøla)

• Vara:
1. Asgeir Bahre Hansen (Kristiansund)
2. Britt Giske Andersen (Giske)
3. Jack Blindheim (Ålesund)
4. Irene Bjorli (Hustadvika)
5. Brynhild Lund Notøy (Volda)
6. Christian Ingvaldsen (Giske)
7. Steinar Husby (Sunndal)
8. Monica Rishaug (Aukra)
9. David Lien (Vanylven)

c. Revisor

Rita Rognskog (Aukra)

d. Redaksjonsnemnd årsmøte 2022

Asgeir Bahre Hansen (Kristiansund) – leder
Borghild Drejer (Hustadvika)
Jack Blindheim (Ålesund)
• Varamedlem: David Lien (Vanylven)

e. Nominasjonsnemnd fylkestingsvalget 2023.

• Medlemmer:
Kjell Johan Vatne (Molde) – leder
Ingebjørg Eide (Hustadvika)
Hans Endre Sæterøy (Ålesund)
Ann Helen Løvold (Averøy)
Steinar Husby (Sunndal)

• Varamedlemmer:
1. Gunnar Knutsen (Ørsta)
2. Jenny Korsnes (Hareid)
3. Lea Fabri (Smøla)

På vegne av valgkomiteen
23. februar 2022
Pål Farstad, leder