Styret 2022-2024

Ny leder i Nordland Venstre

Leder: Mats Hansen (Rana)

Politisk nestleder: Ida Gudding Johnsen (Bodø)

Organisatorisk nestleder: Renathe Eriksen (Hadsel)

Styremedlem: Vilde Sofie Nohr (Sørfold)

Styremedlem: Per Elling Braseth-Ellingsen (Hamarøy)

Styremedlem: Franziska Wika (Vefsn)

Styremedlem: Cecilie Hegge (Meløy)

I tillegg møter Arne Ivar Mikalsen gjennom sitt verv som gruppeleder på fylkestinget

I tillegg har Unge Venstre fast plass i styret

I tillegg har Venstrekvinnelaget fast plass i styret (ikke aktivt fylkeslag pr.tiden)

  1. vara: May Valle (Hamarøy)
  2. vara: Wibeke Aasjord Juul (Steigen)
  3. vara: Petter Yksnøy (Hemnes)
  4. vara: Randi Olsen (Bodø)