Uttalelse: Det må satses kraftig på ENØK!

Grønt skifte., Foto: Pixabay

Samtidig som store deler av landet opplever tidenes høyeste strømpriser, klarer ikke
Enova å bruke opp alle pengene som årlig innbetales av forbrukerne til ENØK- tiltak.
Nordland Venstre mener at strømkrisen må utnyttes til en kraftig satsing på ENØK-tiltak, ved blant annet å doble utbetalingene fra Enova.

Nordland Venstre mener at priskrisen på strøm må utnyttes til en kraftig satsing på ENØK-tiltak i husholdningene. Energieffektivisering, egen energiproduksjon og smart energistyring, er noen av de viktigste tiltakene vanlig folk kan bidra med i det grønne skifte. En kraftig satsing på ENØK-tiltak kan redusere strømforbruket med ca. 10 TWh. Dette vil gi mindre press på ny kraftutbygging som ødelegger naturen, og gi lavere utgifter til folk flest.

De mest effektive tiltakene er også de dyreste, og langt fra alle har råd til å betale hundretusenvis av kroner i oppgraderinger. Regjeringen må sikre at også de med dårlig råd kan investere i tiltak som reduserer strømforbruket. Nordland Venstre mener derfor at støttebeløpene til de mest kostbare tiltakene, oppgradering av bygningskroppen, solceller og bergvarme/vannbåren varme, må dobles. I tillegg bør det innføres grønne lån gjennom Husbanken for de med dårlig råd. Disse lånene bør ha lav eller ingen rente, og kan for eksempel nedbetales med pengene som husholdningene sparer på tiltakene.

Hvert år betaler husholdningene 1 øre/kWt i avgift til klima- og energifondet som
forvaltes av Enova. Dette utgjør ca. 400 millioner årlig, og meningen er at 300 av disse millionene skal brukes til ENØK-tiltak i husholdningene. Men i 2020 ble bare omkring
156 millioner betalt tilbake i støtte. Flere har pekt på rigide regler hos Enova, lave satser og høye kostnader for de største tiltakene som mulige årsaker. Resultatene til Enova
viser at andre aktører må administrere energifondet. Nordland Venstre vil at ansvaret for
arbeidet med ENØK-tiltak med kjent og velprøvd teknologi og egen strømproduksjon i husholdningene flyttes til Husbanken. Dette støttes også̊ av blant andre Huseiernes Landsforbund og Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres årsmøte 12.-13. mars 2022