Uttalelse: Fergefri fylkesvei mellom Meløy og Rana

Venstre
Meløy Venstre

Meløy er en stor distriktskommune i Nordland med ca. 6200 innbyggere. I Nordland fylke har vi store samferdselsmessige utfordringer. Bo- og arbeidsregionen er i hovedsak begrenset til Meløy og våre nabokommuner Gildeskål i nord og Rødøy i sør, totalt ca. 9200 innbyggere.

Ørnes er kommunesenter i Meløy, med kommuneadministrasjon, handel, øvrige tjenestetilbud og trafikknutepunkt for både land og sjøveis transporttilbud. Kjøreavstand Fv.17 til Bodø er ca. 12mil. Ørnes har også lokalisert Politiet, Nav m.m. for å gi tjenester til befolkningen i kommunene Meløy, Gildeskål og Rødøy.

Hovedutfordringene i Meløy kommune er vel stort sett det samme som for Nordland fylke for øvrig, med en svak nedadgående befolkning og demografiutfordringer i forhold til færre yngre og flere eldre. Meløy kommune har sterkt fokus på Fv.17 veistrekningen Glomfjord – Ørnes med 3 delparseller som nå er kommet inn i fylkeskommunens budsjett med startbevilgning. Dette er en ulykkesbelastet vei med variabel standard, skredfare m.m.

Kystriksveien Fv.17 fungerer som omkjøringsvei når E6 over Saltfjellet er stengt (Saltfjellet var stengt over 500timer vinteren 2019/2020 og tilsvarende timetall med kolonnekjøring). Med realiseringen av Svartistunnelen i 1986 var Fv.17 realisert til Forøy ferjeleie på Halsa, kjøreavstand til Bodø ca 18 mil.

Nordland Venstre vil jobbe for fastlandsforbindelse til erstatning for ferjestrekningen Forøy – Ågskardet på FV 17 Kystriksveien. En slik forbindelse vil gi en betydelig styrking av bosteds- og arbeidsregionen i Meløy og Rødøy. Ferjemateriell som er over 47 år og dieseldrevet med store utslipp av CO2 vil bli overflødig.

Nordland Venstre tar også initiativ til at FV 17 Kystriksveien utredes for fastlandsforbindelse i sammenhengende trase Meløy – Rana. Tunell gjennom Bustneslia må også realiseres.

Uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres årsmøte 12.-13. mars 2022