Et liberalt blikk på bystyremøtet i mars 2022

picture alliance/dpa/Hannes P

På sakskartet sto en rekke saker alle var enige om. Likevel fant Bodøs folkevalgte noe å krangle om, som seg hør og bør. Men alt i alt: Lokaldemokratiet viste seg fra sin gode side den siste dagen i mars.

Krigen i Ukraina er en dyster påminnelse om at verken freden eller friheten kan tas for gitt. Når saken om hvor mange flyktninger vi kan ta imot kom opp, var svaret helt enkelt: Så mange som det trengs. Alle var enige om at dette var riktig og viktig. Og før vi bikket over i selvforherligende fromhet minnet en høyremann oss om at dette ikke er noe vi skal skryte av oss selv for at vi gjør – at vi hjelper folk på flukt skulle bent fram bare mangle. En betimelig påminnelse. La oss håpe denne stemningen varer.

Fra det alvorstunge til det lettbente. Utleie av elsparkesykler. Selv om saken vi behandlet var høringen om forskriften som skal regulere utleie av elsparkesykler, ble det stor og til dels underholdende debatt. Her kom skillelinjene i politikken godt frem.

AP, SP, SV, MDG og KRF argumenterte med utgangspunkt i bekymring: Elsparkesyklene vil lage kaos og herje rundt i trafikken og folk vil skade både seg selv og andre. Streng regulering må til, aller helst litt strengere enn det som strengt tatt er nødvendig.

De styrende partiene strekker seg til å tillate 500 utleiesykler, men vil ikke ha noe av elsparkesykling om natten. I tillegg vil de at sykkelen skal passe på brukeren og hvor hen ferdes. Digitale gjerder skal begrense ferdsel på uønsket sted, regulere farten på fortau og sikre at folk følger lover og regler. For folk kan vi vel ikke stole på?

H, V og FRP hadde et annet utgangspunkt. Vi høynet alle til 1000 sykler, med tillatt ferdsel i natten og null overstyring via digitalt gjerde. Trafikkreglene gjelder, folk må oppføre seg og det må være like attraktivt å leie som å eie. Det liberale utgangspunktet er ikke å forby, begrense eller overstyre seg bort fra problemene, men å ansvarliggjøre folk og tilrettelegge for at det skal være lett og trygt å benytte seg av tilbudene folk ønsker å benytte seg av. Det betyr ikke at folk skal kjøre villmann. Min frihet stopper der din begynner. Det gjelder også når jeg kjører elsparkesykkel.

Den fineste seansen i møtet var den unisone og tverrpolitiske hyllesten av gruppeleder i Frp, Jonny Gulbrandsen, som ga seg etter 15 år som folkevalgt. Selv har jeg lært mye av Jonny, kanskje først og fremst om samarbeid, om å lytte til folk og om mine egne fordommer. Jonny har lagt ned uendelig mange timer, telefonsamtaler, epostbesvarelser, møter, innlegg og diskusjoner i sitt arbeid som folkevalgt. Han høstet lovord som politiker, ikke minst fordi han er en fin fyr. Men det er pinlig å tenke på at jeg, da jeg var fersk i politikken, dømte folk etter partiboka. Det er verken tolerant eller liberalt. Så takk Jonny, for at du hjalp meg ned fra min høye hest. Folk er folk, uansett parti.

Ida Gudding Johnsen, gruppeleder Bodø Venstre.