Årsmøte for 2021

Sveio Venstre gjennomførte digitalt årsmøte for 2021 måndag 28. februar 2022.

På årsmøtet vart mellom anna følgjande nye styresamansetnad valt;

Leiar: Bernhard Endseth Nerland (ikkje på val – 1 år igjen)
Nestleiar: Ruth Vihovde Strand (gjenvalt for 2 år)
Kasserar: Knut Richard Hein Sønsteby (ikkje på val – 1 år igjen)
Skrivar: Andreas Kraaijeveld Enerstvedt (gjenvalt for 2 år)

Referat årsmøte 2021