Kronikk: Gi overskuddsdeling fra Lyse direkte til innbyggerne

Når Lyse nå får betydelig overskudd på grunn av høye strømpriser i Europa, samtidig som det er innbyggerne som i stor grad betaler overskuddet gjennom rekordhøye strømpriser, er det rimelig at vi vurderer om alle innbyggerne også direkte får ta del i overskuddsdeling. Foto: Pixabay

Lyse AS går med milliardoverskudd i 2021 og vil sannsynligvis gå med sterkt milliardoverskudd også i 2022. Milliardoverskuddet skyldes høye strømpriser. Husholdningenes og selskapenes strømregninger antas å bli flere ganger høyere enn tidligere, både i 2021 og 2022. Og overskuddet i Lyse er nå vesentlig høyere enn gjennomsnittet de siste årene.

Kronikk av: Kjartan Alexander Lunde (V), kommunestyrerepresentant for Venstre

Kjartan Alexander Lunde (V), kommunestyrerepresentant for Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 07.02.2022

Stavanger kommune eier 45,735 % av Lyse AS. Hver av de 144 515 innbyggerne i Stavanger, små og store, er indirekte eiere i Lyse. Når Lyse nå får betydelig overskudd på grunn av høye strømpriser i Europa, samtidig som det er innbyggerne som i stor grad betaler overskuddet gjennom rekordhøye strømpriser, er det rimelig at alle også direkte får ta del i overskuddsdeling.

Hvert år mottar Stavanger kommune like under 300 millioner kroner i utbytte fra Lyse. Basert på Lyses prognoser forventes Stavanger kommunes utbytte de nærmeste årene å øke jevnt til 315 millioner i 2025. Dette er i henhold til eiernes omforente utbyttestrategi, og den står fast. Pengene blir brukt til ulike velferdstilbud i kommunen. Det er bra!

I år vil derimot Lyse få et ekstraordinært stort overskudd grunnet de høye strømprisene, derfor mener vi at det er mulig å doble utbetalingen av utbytte til kommunen i en engangsutbetaling som kan betales direkte ut til innbyggerne. Stavanger kommune får inntekter fra skatt og eiendomsskatt i tillegg til det årlige utbytte fra Lyse. Vi mener det er urimelig at et ekstraordinært utbytte fra Lyse, tjent inn via folks dyre strømregninger, skal gå til drift av kommunen. Strømprisen er som en ekstraskatt til befolkningen nå som prisene er så høye. Derfor mener Venstre at det er på tide Stavanger sine innbyggere får utbetalt overskuddsdeling.

I Sirdal kommune fikk hver innbygger i januar utbetalt 3000 kroner hver i en lignende utbetaling av utbytte, og i Valle kommune fikk alle innbyggerne utbetalt 2300 kroner hver. En engangsdobling av utbytte og likt beløp til alle innbyggere i Stavanger ville gitt mellom 2000-2500 kroner til hver liten og stor i Stavanger. En familie på fire ville fått oppimot 10 tusen kroner. Det ville betraktelig hjelpe på for å dekke inn de dyre strømregningene vi får denne vinteren.

Sist mandag tok Høyre og Venstre opp et forslag i kommunestyret i Stavanger om å få en sak om en overskuddsdeling til innbyggerne. Forslaget ble stemplet som populistisk og unødvendig av flertallspartiene (Ap, FNB, Sp, SV, Rødt og MDG). Det ble dessverre dermed ikke mulig å få flertall for forslaget.

Men er det virkelig bedre at Lyse sin pengebinge nå skal vokse enda mer istedenfor? Det siste tiåret har egenkapitalen til Lyse mangedoblet seg. De betaler mye mindre ut enn de får inn. Nå ser det ut til at Lyse kan få enda noen milliarder mer i egenkapital i løpet av 2021 og 2022. Det er spesielt uheldig at Lyse skal bygge seg opp en rekordstor pengebinge når vi vet at mange innbyggere sliter på grunn av kraftig økte strømpriser.

Merkelig er det også at Arbeiderpartiet i Stavanger er så sterkt imot et slik tiltak. Det er nettopp Ap-ordførere i Lærdal, Sirdal og Valle som har innført lignende ordninger. Men nå som Høyre og Venstre foreslo det i Stavanger så var det plutselig helt uspiselig for Ap å være med på å prøve noe lignende i vår by.

En god del av inntektene fra de høye strømprisene går til staten, men mye går også til Lyse. Når Lyse nå får betydelig overskudd på grunn av høye strømpriser i Europa, samtidig som det er innbyggerne som i stor grad betaler overskuddet gjennom rekordhøye strømpriser, er det rimelig at vi vurderer om alle innbyggerne også direkte får ta del i overskuddsdeling.

Her er en åpenbar god mulighet for det røde flertallet i Stavanger til å få gitt tilbake noe til innbyggerne av overskuddet som kommer fra strømprisene. Det er utrolig synd at de ikke griper muligheten. Det hadde vært et bra tiltak å gi overskuddsdeling direkte til innbyggerne. Det kommer Venstre til å fortsette å arbeide for å få til.