Kronikk: Venstre vil ha handling, ikke bare planer

Havvind vindmølle
Gode planer i seg selv ikke er nok. Vi blir ikke tatt på alvor som Energihovedstad når beslutningstakerne skal jobbe med fremtidens løsninger innen energiområdet. Det er klart at det tar tid å endre imaget til Stavanger fra Oljehovedstad til Energihovedstad. Foto: iStock

Stavanger kommune har en veldig god næringsstrategi. Den er offensiv og den peker på konkrete satsingsområder, som for eksempel at vi nå skal gå fra å være Oljehovedstaden til å være hele landets energihovedstad. Vi tviler på at de hadde en slik offensiv næringsstrategi den gang oljeindustrien ble besluttet etablert her i byen. Likevel lykkes man den gang å tiltrekke seg store selskaper og mange arbeidsplasser til det som siden har blitt vår viktigste næring. For oss som har fulgt Lykkeland på NRK ser det ut til at noen sterke enkeltpersoner så mulighetene og jobbet hardt og strategisk mens lokaliseringskappløpet pågikk. Man gjorde jobben ute i felten. De hadde møter, tok telefoner, snakket med folk, skisserte løsninger osv. Nå er det på sin plass og spørre om situasjonen er omvendt. Har vi brukt for mye krefter på plan- og strategiarbeidet fremfor fotarbeidet som gjøres ute i felten?

Kronikk av: Mette Vabø (V), gruppeleder for Stavanger Venstre og Kjartan Alexander Svartsund Lunde (V), kommunestyremedlem for Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 21.02.2022

For bare noen dager siden satte Arbeiderpartiet sin statsråd Marte Mjøs Persen ned en energikommisjon. Denne energikommisjonen skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft. Kommisjonen teller 15 medlemmer, men regjeringen har ikke funnet plass til en eneste en fra Energihovedstaden Stavanger eller Energifylket Rogaland. Det har tydeligvis ikke hjulpet at det er Arbeiderpartiet som har ordføreren i både Energihovedstaden Stavanger og fylkesordføreren i Energifylket Rogaland.

Dette viser med all tydelighet at gode planer i seg selv ikke er nok. Vi blir ikke tatt på alvor som Energihovedstad når beslutningstakerne skal jobbe med fremtidens løsninger innen energiområdet. Det er klart at det tar tid å endre imaget til Stavanger fra Oljehovedstad til Energihovedstad. Men når olje- og energiministeren ikke ser det som en selvfølge å inkludere noen fra den regionen med mest kompetanse på energi så sier det seg selv at vi må gire om og jobbe annerledes fremover. Det er jo heller ikke næringsstrategien til kommunen som gjør oss til Energihovedstaden. Det er det næringslivet vårt som gjør. Og kompetansen til alle de som bor og jobber her. Og selvfølgelig våre naturgitte fordeler som vann og vind.

Det holder ikke bare med gode planer og strategier. Nå som koronarestriksjonene ligger bak oss må ordføreren og vi andre politikere reise oftere til Oslo og ta på oss ansvaret det er å fortelle nasjonale beslutningstakere om kompetansen som sitter i denne byen og hva næringslivet vårt har å by på. Vi må ta et skritt frem og involvere oss enda mer i dette arbeidet. Næringssjefen og hennes stab kan ikke bare måles på hvor gode de er på å lage planer. Det må reises og besøkes og det må lages kontaktpunkter mellom næringslivet og beslutningstakere. Så må også næringslivet vårt bli enda bedre på å promotere seg selv og vise hva de kan bidra med for å løse landets og verdens energiutfordringer i fremtiden.

Å vise resten av landet at vi er Energihovedstaden, og ikke bare Oljehovedstaden, er viktig fordi vi må vise at vi er en del av fremtidens løsninger. Det er viktig for å vise at vi er en region vi skal regne med i fremtiden og som skal være attraktiv både å bo og jobbe i.

Og for et næringsliv vi har. Både i store og små, gamle og nye selskaper jobbes det med nye løsninger innen fornybar energi. Det skapes verdier og arbeidsplasser i stor skala. De som er så heldige å få jobbe med dette er med på å skape nye, bærekraftige og klimavennlige løsninger for fremtiden. Vi er en by med et stort internasjonalt innslag og en by med mye å by på for oss som bor her og for de som kommer på besøk. Likevel er vi en by som for få har et forhold til. Vi er en by folk ikke reiser til og vi er en by der Telemarksforskning oppsummerer utviklingen med at vi ikke er en attraktiv nok bostedsregion.

Det er sikkert mange grunner til at det er slik, men det er også en av grunnene til at prosjektet om å gjøre Stavanger om fra oljehovedstad til energihovedstad er så viktig for oss. Selv om olje og gass har høy verdiskapning og sysselsetter mange mennesker så vet vi at fremtiden er fornybar. Det vet også oljeselskapene og mye av det grønne skiftet skjer i disse selskapene. Men for at vi som region skal tiltrekke oss de kloke hodene, være en spennende by for folk å flytte til og besøke så må vi oppfattes som både moderne, fremoverlente og som løsningen på fremtidens utfordringer. Vi kan ikke sitte igjen med imaget som Oljehovedstad.

Det jobbes godt av mange for å endre oppfatningen av Stavanger som fortidens oljeby. Ikke minst av næringslivet selv. Og av næringsforeningen. Men med oppnevningen av energikommisjonen synes det tydeligere enn noen gang at det er på det politiske nivået vi fortsatt har et stykke arbeid igjen. Ikke fordi vi skal grønnvaske oss og fremstå som noe annet enn det vi er. Men fordi vi er noe annet enn det folk tror. Vi er ikke lenger Oljehovedstaden. Vi er Energihovedstaden. Løsningen på mange av fremtidens utfordringer ligger nettopp i Stavanger. I næringslivet vårt og i kompetansen til de menneskene som bor her. Vi er blant de største fylkene på vannkraft og vind. Dette er en region som har fått olje ut av gråstein og da kan vi jammen få til mange andre ting også.