Kronikk: Gi flyktningene jobb og en trygg hverdag – raskt

Krigen i Ukraina skjer i vårt nabolag. Mange av oss vil få nye naboer framover. La oss ta imot dem med åpne armer – også i arbeidslivet. Foto: pixabay.com

Putins invasjon av Ukraina har allerede fått katastrofale konsekvenser. Mange er drept, mange kjemper for livet, frihet og demokrati. Millioner er på flukt. Noen har kommet til Stavanger, og flere vil det bli. Disse trenger omsorg og en trygg hverdag. Venstre vil kutte byråkrati og la flyktninger få komme raskt i jobb.

Kronikk av: Mette Vabø (V), Gruppeleder, Stavanger Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 21.03.2022

Mette Vabø (V), Gruppeleder, Stavanger Venstre

Ukrainerne som nå har ankommet Norge og Stavanger kommune, har flyktet fra helt vanlige liv. Hverdagen tok brått slutt da krigen startet for noen uker siden. Flere steder er den bokstavelig talt i ruiner.

Det er imponerende å se hvor mange frivillige som engasjerer seg i å gi flyktningene en god og varm velkomst. Det foregår en enorm mobilisering av frivillige som bidrar med nødvendig utstyr, bosted og transport av flyktninger. Derfor har et enstemmig formannskap bevilget 1 million kroner til ulike lokale organisasjoner som kan søke om støtte til ulike tiltak for å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen. Samtidig har formannskapet også bevilget 5 millioner kroner til Flyktninghjelpen sitt humanitære arbeid i Ukraina. Det er viktig at vi sørger for at flyktningene har et sted å bo, tingene de trenger og en mulighet til noen å prate med. Samtidig må vi sørge for at alle har noe meningsfullt å fylle dagene med så raskt som mulig etter at de har ankommet Norge.

En del av disse menneskene har kompetanse og utdanning som ingen kan ta fra dem. Kanskje trenger de en autorisasjon eller påfyll av studiepoeng for å kunne drive med det samme i Norge. Det bør vi gi dem. Venstre vil at kommunen, fylkeskommunen, NAV og næringslivet skal gå sammen og finne måter å gi flykningene kompetansen de trenger for å komme seg raskt inn i det lokale arbeidslivet.

Også flyktninger uten formell utdannelse kan ha gode forutsetninger for å komme raskt i jobb. Men da må praktiske forhold som bolig, økonomisk trygghet og barnehage- og skoleplass for barna komme på plass.

Folk fra andre land som er kvalifiserte til å drive et yrke som krever autorisasjon i Norge, opplever ofte at godkjenningsprosessen kan ta veldig lang tid. Dermed blir mange passiviserte, og får et dårlig møte med det norske samfunnet i den perioden de er her. Samtidig går Norge glipp av ressurser som samfunnet har behov for. På Stortinget har Venstre foreslått å øke kapasiteten hos myndighetene som autoriserer de ulike yrkene, slik at dette skjer raskere.

Per i dag er det arbeidstakers marked i Stavanger og behovet for arbeidskraft er stort. Både for folk med og uten formell utdannelse vil det være mulig å finne seg en jobb i regionen. Da er det viktig at vi så snart som mulig legger til rette for at dette er mulig for de som kommer hit fra Ukraina.

Jobb er en grunn til å stå opp om morgenen. Det er fellesskap og mening – en måte å bidra på. Ukrainske flyktninger har fått kollektiv, midlertidig beskyttelse i Norge. De skal ikke vente på at en søknad behandles. Det de trenger, å få tryggheten og friheten tilbake. En grunn til å stå opp.

Det må vi i Stavanger kommune gi dem, gjerne med statlig støtte. Vi må forberede oss på en tilstrømming av flyktninger, hvor mange er i stand til å gå ut i arbeid på relativt kort tid om det legges til rette for det. Derfor må vi raskt komme i gang med kartlegging av kompetanse, språkferdigheter og arbeidsevne. Det må lages fleksible systemer for å gi den enkelte skreddersydde tilbud om påfyll av kompetanse og opplæring.

Krigen i Ukraina skjer i vårt nabolag. Mange av oss vil få nye naboer framover. La oss ta imot dem med åpne armer – også i arbeidslivet.