Hvem skal representere Venstre på fylkestinget i Rogaland?

Foto: Flickr.com / KRD (CC BY-NC 2.0)

Nominasjonskomiteen for Rogaland Venstre har startet arbeidet med å lage innstilling til fylkestingsliste i Rogaland for fylkestingsvalget i 2023.

Første frist for innspill gikk ut den 20. mai. Både lokallagsstyrer og enkeltmedlemmer sendte oss innspill. Alle innspilte navn kan du se her.

Mandag 23. mai sendte nominasjonskomiteen ut alle innspilte navn på en liste til alle lokallagsledere. Vi ber heretter lokallagsstyrene sende oss en liste på ti prioriterte navn i retur. Frist for dette var søndag 12. juni.

Denne listen ønsker vi behandlet fra lokallagsstyrene i fellesskap, mer informasjon er sendt direkte på e-post til alle lokallagsledere. Dersom du som individuelt medlem har spesifikke innspill om fylkestingslisten, kan disse sendes til nominasjonskomiteens leder på e-post.

Vi vil fortsatt høre fra deg som gjerne vil stå på fylkestingslista som listefyll – vi trenger hele 53 navn til lista. Send isåfall en e-post til nominasjonskomiteens leder, [email protected]. Har du generelle innspill, tar vi også disse imot nå i løpet av september.

Innstillingen til fylkestingslista er klar i månedsskiftet september/oktober. Vi håper også å se mange av dere til nominasjonsmøtet lørdag 5. november. Ønsker du å delta på nominasjonsmøtet, må du også ta kontakt med ditt lokallag. Hvert lokallag har begrenset antall delegater til nominasjonsmøtet, og dette velges av lokallagsstyret.

Komitémedlemmene
Leder: Birgit Rodvelt, Eigersund (birgit.rodvelt(a)gmail.com, telefon 90774352)

Øvrige medlemmer:
Gjert Bjerkvoll, Time
Mette Lothe, Haugesund
Harald Hammer, Stavanger
Nina Østebø, Suldal
Frank A. Hansen, Unge Venstre

Nominasjonsmøtet vil avholdes lørdag 5. november på Stavanger kulturhus, Sølvberget.