Store veiinvesteringer i Nordland må ikke utsettes!

May Valle, Venstre, Nordland fylkesting desember 2019, Foto: T. Skille, NFK

Under fylkestingssamlingen i Svolvær 25.-27. april fremmet Nordland Venstre en uttalelse der vi tydelig sier ifra at Regjeringen ikke må utsette de store veiinvesteringene i Nordland. Uttalelsen fikk støtte fra Høyre, SV, FrP, Senterpartiet og Rødt. Arbeiderpartiet og MDG stemte mot uttalelsen, som hadde følgende innhold:

Store veiinvesteringer i Nordland må ikke utsettes!

Nordland har de siste årene endelig fått ta del i et stort samferdselsløft etter at E6 på Helgeland har
blitt oppgradert. Dette har vært strengt nødvendig og langt på overtid. Nordland fylkesting er
dypt bekymret over at Regjeringen signaliserer at investeringene til samferdsel må reduseres, og at
anbudet for ny E6 nord for Saltfjellet er utsatt. Store veiinvesteringer i Nordland må ikke utsettes!

Fylkestinget i Nordland deler Samferdselsforum nord sin bekymring, og frykter utsettelsen av E6 nord
for Saltfjellet bare er starten på en lang rekke utsettelser. Allerede henger fremdriften til ny flyplass i
Bodø i løse luften, og det er planlagt store investeringer på E6 gjennom Sørfold. Store deler av E6 i
Nordland har fremdeles dårlig standard og er så smal at den ikke en gang har midtstripe. Folk i nord
har vært tålmodige lenge nok.

Nordland er et langt fylke. Vi er avhengig av god samferdsel for å utvikle næringslivet vårt videre.

Nordland fylkesting forventer at Regjeringen stiller opp, og bidrar til utvikling ikke avvikling i
Nordland. Da må store veiinvesteringer ikke utsettes!