Her var det flott

Gunnar Kvassheim

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn har vært på besøk i Dalane. På kveldstid hadde han møte med representanter for Venstre-lagene i regionen, Det var et inspirerende møte, og en god opptakt til arbeidet fram mot lokalvalget i september 2023.

I Egersund hadde Rotevatn møte med daglig leder Keino Hovland i Egersund Servering. Tema var ulik mva-sats på matvarer som selges som take away og på mat som spises innendørs. Denne ulikheten er Venstre opptatt av å fjerne.

I løpet av dagen gikk turen også til Jøssingfjord, hvor representanter for Dalane Folkemuseum orienterte om arbeidet med det nye vitenmuseet. Rotevatn fikk også se husene under Helleren, som 35.000 besøkte i fjor.

På Sogndalstrand stoppet Venstres nestleder opp ved skiltet som forteller at et 1,16 km2 stort kulturmiljø ble vernet ved kongelig resolusjon 24. juni 2005. Da satt Venstre i regjering

“Her var det flott”, var Rotevatns kommentar da han ble fikk se bebyggelsen, elva om omgivelsene forøvrig.

Dette var den tidligere klima- og miljøministeren første besøk i Egersund og Sokndal.