Nytt Innlegg i Akersposten: Vestre Aker Venstre støtter innbyggerinitiativet om ny aktivitetspark!

Vår leder i Vestre Aker Venstre, Ingvill Meltvedt har sammen med Marit Vea, skrevet et innlegg i Akersposten for å synliggjøre Venstres støtte til bygging av en aktivitespark ved Voksen skole. De argumenterer:

Når vi skal skape en møteplass for barn og unge, så er de viktig at det er de selv som bestemmer hvordan den skal se ut. Aktivitetsparken utenfor Voksen skole skal være et sted av, med og for unge. Politikernes jobb er å sørge for investeringer og prioriteringer i budsjettene. Det vil vi i Venstre jobbe for.

Les hele saken her:

https://www.akersposten.no/ja-til-aktivitetspark-ved-voksen-skole/o/5-142-2871