Helsehuset – et stort steg videre

Maria Serafia Fjellstad, Harstad Venstre, Foto: Martin Kaarby

Maria Serafia Fjellstad møtte for Venstre i første del av dagens kommunestyre. Her er hennes innlegg om helsehuset. Et stort steg videre og kommunens største investering noensinne.

Sagnomsust kongstanke fra tidenes morgen – som nå akkurat i dag får sin avgjørende investeringsbeslutning. Veien har til dels vært rett frem: rett fra Heggen allé til Kaarbøjordet. Veien har til dels vært særs kronglete og humpete; med nødvendige avklaringer, grenseoppganger, kartlegginger. Selv på en dag som først og fremst skal feires – må vi svinge innom dem.

Beliggenhet: Vi har valgt en litt trang beliggenhet på dagens sykehustomt som låser utbyggingsmuligheter for sykehusets fremtid, og for Helsehusets fremtid: Det har vært et nødvendig arbeid gjort for å sikre at det er tilstrekkelig rom for begge. Jeg håper også vi har klart å tenke langt nok frem i forhold til behovet for størrelse.

Samlokalisering av kommunalt tjenesteapparat: Jeg gleder meg «som en unge» til å se hvordan vi i enda større grad kan ha en dør inn, og samhandle omkring de som trenger oss. Dette gir muligheter på tvers av dagens strukturer og enheter og lokaliseringer

Jeg er spent på de faglige utviklingsmulighetene for hjemmetjenesten, og hvordan de kan styrkes gjennom større fagmiljø sammen.

Synergieffekt nært sykehuset: Vi har prioritert nærhet til UNN; med dermed nærhet for våre pasienter til laboratorietjenester og røntgentjenester, og enklere for også pasientene å bevge seg mellom. Fagfolkene blir vegg i vegg. De store visjonene om synergieffekter bør hløftes høyt, men også jobbes iherdig for, å frigjøre og sikre: for det er nettopp i mellomrommene mellom enheter og strukturer at merverdien ligger. For meg blir dette et spenningsmoment i tida som kommer.

 

Gratulerer til Harstads befolkning: som endelig får moderne lokaler til viktige tjenester!

Gratulerer til fagfolkene som får en standsmessig arbeidsplass: med unike muligheter for utvikling og samhandling

Gratulerer også til de som har truffet blink i markedet når kostnadsestimatene ble satt opp: imponerende også det.