Lokaldemokratiet i Indre Østfold

Ingunn Herstad Hensel (Foto: Liv Aarberg, Venstre)

Hver av oss har et ansvar for å ivareta og beskytte det vi setter pris på i samfunnet, som feks demokratiske rettigheter, språket vårt eller annet vi setter høyt. Slikt beskytter seg ikke selv, det har vi smertelig fått erfare den senere tid.

Gjennom hele kommunestyreperioden, og særskilt det siste halvåret, har Venstre varslet om bekymringer knyttet til vårt eget lokaldemokrati og hvordan dette fungerer i Indre Østfold kommune. Dette baserer vi på følgende fra lokalpolitikken;

Lange møter

Stram økonomi setter store begrensinger for hvordan politikken kan utøves. Det skal spares penger. Det påvirker møteplanen. Det settes opp få møter – og de få vi har blir uendelig lange og komplekse. Så lange er møtene at enkelte saker mot slutten av møtedagen ikke får skikkelig behandling, aldri kommer på sakskartet i det hele tatt, må utsettes eller følges ikke opp med de forslag eller den debatt saken fortjener.

Sviktende innbygger-engasjement

Lange tunge møter gjør også politikken mer utilgjengelig for borgerne. Blir det for kjedelig og langdrygt – så faller interessen. Lokaldemokratiet trenger at folk følger med og engasjerer seg. Det er også viktig for rekruttering av nye lokalpolitikere. Hvem ønsker man å rekruttere i lokalpolitikken; de som elsker maratonmøter eller generelt engasjerte mennesker?

Venstre mener man bør avsette nødvendige midler til å ha et forsvarlig sakskart for kommunestyremøtene. Altså flere, men kortere møter. Vi kunne med fordel også hatt bedre politikeropplæring, slik at møtene ble lettere gjennomført.

  • Et utsagn fra et kommunestyremøte i 22.20-tiden fra en AP-politiker «Jeg fremmer ikke eget forslag, for jeg ønsker ikke å forsinke dette møtet ytterligere». Til og med posisjonen selv mener altså at tidspress setter begrensinger for politisk arbeid i kommunestyret.

Økonomi og manglende stab

Sparekniven i Indre Østfold har vært brukt hardt. Kommunen har spart 70 mill på administrasjon i forhold til de gamle kommunene. Det gjør at vi ikke kan løfte frem mange politiske saker og må gjøre vanskelige valg om hva vi som kommunestyre kan kreve av administrasjonen.

Samtidig gjør tidspress i møter at saker ikke får grundig nok prosess – og må løftes frem på nytt. Stadige omkamper og saker man ikke avslutter krever også ressurser av administrasjonen.

Venstre blånektet å slette epost

For å spare penger på lisenser/brukerrettigheter – ble kommunestyret utstyrt med en for liten datapakke. Noe som gjorde at vi fikk beskjed om å slette eposter. Da blånektet Venstre fra talerstolen i kommunestyret – og ville ikke slette en eneste e-post. Epostene er et politisk arkiv. Venstre krevde å få tilgang til datapakker som gjør oss lokalpolitikere i stand til å utføre arbeidet vårt lovlig.

Atmosfæren i kommunestyret

Det er et klima i kommunestyret hvor det i mange tilfeller benyttes unødig makt av SP/AP i posisjon. Man søker ikke et felles vedtak som samler hele kommunestyret – men velger å klubbe igjennom egne forslag – også i saker hvor man enkelt kunne kommet frem til felles løsninger. Dette kan man selvsagt gjøre når man har flertall, makta rår. Men er det klokt å bruke denne makten såpass ofte? Også i saker hvor det er lite politikk, men det står mest på at SP/AP er så baktunge at det er umulig å navigere i politikken? Denne baktunge dynamikken skaper et klima i kommunestyret som til tider oppleves litt ugrei. Debatten i kommunestyret blir tom, «noen» har snakka sammen på medlemsmøte i forkant – og da blir det sånn….

Politikere i opposisjon bruker også mye tid og krefter på politikken. Dersom det oppleves som om man aldri får gjennomslag for gode forslag, så vil man jo med årene blir demotivert – og lure på vitsen med å sitte i kommunestyret. Sitat MDG-representant i kommunestyret; «Livet er for kort for kommunestyremøter»….

Et kommunestyre som velger å ikke bruke engasjementet til halvparten av politikerne som sitter til særlig annet enn frustrasjon, fungerer ikke optimalt. Det blir dårlig stemning, opplevelse av avmakt eller at posisjonen og administrasjonen i kommunen kommer for tett på hverandre – da det er de som bestemmer, og da er vel strengt tatt resten av kommunestyret overflødig?

Venstre mener det i større grad bør søkes felles løsninger og at posisjonen generelt kunne vært litt mindre sidrumpa.

Jevnlige gruppeledermøter for kommunestyret skjer så og si aldri i Indre Østfold kommune. Slike møter skal ikke brukes til politiske saker – men til planlegging av prosesser og arbeidsformer. Dette bruker ikke posisjonen i AP/SP tid på – og det bærer kommunestyret i Indre Østfold preg av. Venstre mener det med fordel kan brukes mer tid og krefter på å skape en bedre atmosfære for politisk debatt og virke i kommunestyret.

Sosiale medier og alternative fakta

Lokalpolitikere blir gjerne hyppig idiotforklart på Facebook. Vi er ubrukelige folk som bare ønsker å gjøre hverdagen vanskeligst mulig for folk. Er vi virkelig det?

Vi trenger flere som heier litt mer – og sier i fra om hvordan de ønsker at ting skal være. Stemmer som tar til motmæle mot oppgulp fra misnøye-ligaen ved tastaturene. Folk som engasjerer seg i lokalsamfunnet sitt, og kanskje også i politikken. Kommunestyrepolitikere som tørr å ta til motmæle – og ikke blir stående alene når de gjør det – men får støtte av moderate krefter på sosiale medier.

Lokalavisa og lokaldemokratiet

Vi er på mange måter velsignet med en lokalavis som fortsatt har journalistisk integritet. Som ikke kun styres av klikk-rater og sensasjons-overskrifter. Men til redaktøren av lokalavisa; det finnes forbedringspotensiale også i lokaljournalistikken, som har et ansvar for opplyst lokaldebatt. Noen ganger er jeg fryktelig oppgitt over hva man velger å bruke spalteplass på fra lokalpolitikken – og hva man ikke bruker spalteplass på. Kanskje mest det siste.

Jeg vil oppfordre mine kolleger i lokalpolitikken – og egentlig alle andre også – til å sette av litt tid for å lese en bok jeg setter stor pris på – og som har fulgt meg gjennom mitt politiske liv. Den er bare blitt viktigere siden den gang fylkesmann Anne Enger anbefalte den for kommunestyret i Eidsberg under en politikeropplæring vi hadde i starten av min første kommunestyreperiode. Verden er i ferd med å gå litt av hengslene. Da kan det være viktig å ha med seg noe grunnleggende om demokratiet. Det får du i Timothy Snyders bok «Om tyranni. 20 ting vi kan lære av det 20. århundre.»

 

Av Ingunn Herstad Hensel

Kommunestyrerepresentant V