Hva bør stå i programmet vårt?

Hvordan tenker du at Sarpsborg bør utvikle seg fremover?

Har du noen innspill til programmet fra Sarpsborg Venstre for kommunestyrevalget 2023?

Da er det fint om du sender dem inn til oss via dette skjemaet: https://forms.gle/pa1YPpRWHB9BDAJZA