Vi tullet ikke når vi vedtok sentrumsplanen

Fra høyre: Even Aronsen, Camilla Fors-Falkeng, Jan Fjellstad, Maria Serafia Fjellstad og Sigurd Malm Rasmussen., Kristoffer Nystad Høiseth

I dagens kommunestyremøte behandlet man forslag til endring av reguleringsplan til Hvedingkvartalet. Maria Serafia Fjellstad møtte for Venstre i møtet og var tydelig på vårt standpunkt. Les innlegget hennes under!

Denne saken treffer faktisk kjernen av mitt engasjement gjennom mange år. Dette parkeringshuset bidrar til å ta bilene vekk fra byens beste utsikt. Dette parkeringshuset gjør spennende materialvalg for miljøet. Og med denne detaljreguleringen ser vi hvordan festtalene i sentrumsplanen møter hverdagen i parkeringshuset.

MEN: Jeg tulla aldri når jeg var med å behandle sentrumsplanen. 2016. Det gjorde ingen av oss. Vi mente det da vi tok de store diskusjonene. Vi mente det når vi snakket om terrassebyen Harstad, om å binde sammen sjø og land, om å bygge på Harstads fortrinn med nærheten til havet og fjellet. Sentrumsplanen må ligge til grunn for beslutningene i sentrum.

 

Når administrasjonen nå legger opp til at man skal åpne for å øke byggehøyden for Hvedingkvartalet, for andre gang, gjøres det motsatte. Jeg støtter derfor innstillinga fra Formannskapet; og tenker at vi beholder reguleringsplanen slik den er.

 

Tidligere uttalte gruppeleder Even Aronsen dette om saken:

Nu e det ikkje sånn at to feil gjør en rett.
Når administrasjonen nå legger opp til at man skal åpne for å øke byggehøyden for Hvedingkvartalet, for andre gang, gir det et inntrykk av at det er lettere med tilgivelse enn tillatelse. Det er et skummelt premiss å legge hvis vi man har lyst å få til en helhetlig byutvikling.
Etter min mening skulle kommunestyret aldri vedtatt å øke byggehøyden med fire meter tilbake i 2020. Det var en blemme. Tilbake i 2016 vedtok kommunestyret Sentrumsplanen som satt rammene for utviklingen av sentrum. Noe av det som ble pekt på i både behandlingen og i bestemmelsene, var å sette en grense for byggehøyde. Dette var nettopp fordi man ikke ønsket å ha store bygg som var sjenerende i sentrumskjernen. Denne grensa ble satt, og nå ønsker man nok en gang å bryte den. Det bidrar kun til å undergrave den grundige jobben som ble gjort for å få på plass Sentrumsplanen.
Og så må jeg legge til at jeg på ingen måte er i mot å bygge høyt. Faktisk tror jeg det vil være nødvendig å bygge både høyt og tett nå og i framtiden. Men denne saken handler i bunn og grunn om at man må følge rammene som er satt. Og det her jeg mener at kommunedirektørens innstilling blir helt feil.