Arne Ivar Mikalsen innstilt på topp for Nordland Venstre

Nordland Venstre 2022
Foto: Cecilie Hegge

Arne Ivar Mikalsen bør være vår fremste kandidat ved fylkestingsvalget i 2023. Det er nominasjonsnemnda enige om, sier leder Anja Johansen. Innstillingen fra nominasjonsnemnda ble lagt frem i dag.

Fylkesordførerkandidat Arne Ivar Mikalsen V

Arne Ivar Mikalsen bor på Stokmarknes, og har brei politisk erfaring. Arne er utdannet samfunnsviter og er ansatt som lektor i Nettskolen i Nordland. Han har vært medlem av Nordland Fylkesting siden 2011 og sitter i dag i Komité for plan og økonomi, som gruppeleder for Nordland Venstre. I tillegg sitter han i formannskapet og kommunestyret i Hadsel kommune.

– Jeg er opptatt av og bekymret for befolkningsutviklinga i Nordland. Det er noe av det jeg har jobbet mest de siste årene. Vi må greie å lage attraktive lokalsamfunn i fylket. Fylkeskommunen er viktig fordi den styrer videregående opplæring, samferdsel, kultur og midler knytta til næring. Skal vi greie å lage et godt Nordland som folk vil bo i, må vi ta tak i det som opptar folk. Vi må stille spørsmålet: Hva er det vi kan gjøre for deg?

Nominasjonsnemnda foreslår at Cecilie Hegge fra Meløy får andreplassen på lista. Cecilie er utdannet helsefagarbeider, og hun tar videreutdanning som helsekoordinator nå. Hun er lokallagsleder for Meløy Venstre, er et engasjert styremedlem i Nordland Venstre og sitter i Utvalg samfunn i Meløy kommune.

– Jeg er spesielt opptatt av inkludering og mangfold. For meg er det viktig å ha fokus på at alle skal vokse opp i et trygt og godt samfunn. Det gjelder ikke bare gjennom helse og oppvekst, men også for hvordan vi skal forvalte naturen vår for fremtidige generasjoner.

Tredjeplassen ønsker nominasjonsnemnda skal gå til ungdomskandidaten, Bjørn Værnes Fiske. Bjørn kommer fra Malvik, men bor nå i Bodø. Han er utdannet innen arkiv og samlingsforvaltning, og arbeider som arkivar i fylkeskommunen. Ung alder til tross, har Bjørn mange års organisasjonserfaring og politisk erfaring. Han har vært fylkesleder i Unge Venstre og lokallagsleder i Venstre, og han har vært vara til Malvik kommunestyre.

– Jeg er særlig opptatt av å styrke den videregående skolen og kollektivtilbudet i hele fylket, sier Bjørn Værnes Fiske.

Ida Gudding Johnsen fra Bodø er foreslått på fjerdeplass. Ida er utdannet statsviter, har bakgrunn fra næringslivet, kjenner Nordland godt, og hun arbeider i Private Barnehagers Landsforbund. Hun er politisk nestleder i Nordland Venstre, sitter i formannskapet, og bystyret og er gruppeleder for Venstre i Bodø kommune.

– Jeg har ukuelig tro på samarbeid på tvers av parti-, fylkes- og landegrenser. Vi politikere må legge til rette for at folk kan ta gode valg uten å ta valgene for dem. Politikken må balansere mellom to enkle hensyn: Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre.

Fylkesleder for Nordland Venstre, Mats Hansen fra Rana, foreslås på femteplass. Mats er også leder for Rana Venstre, og han sitter i formannskapet, kommunestyret og er gruppeleder for Venstre i Rana kommune. Han er utdannet sivilingeniør og jobber som drifts- og prosjektleder i MOMEK Group.

– Jeg mener fylkeskommunens viktigste oppgave er å ha et godt videregående opplæringstilbud som sikrer næringslivet gode fagarbeidere og studenter til høyere utdanning. Vi må bli bedre på samarbeid og samspill, og å snakke om det gode liv i Nordland. Nordland er mulighetenes fylke. Vi trenger partier på fylkestinget som ser framover og som bidrar til framsnakking og utvikling av gode lokalsamfunn.

Nominasjonsnemnda foreslår Wibeke Aasjord Juul fra Steigen på sjetteplass. Wibeke er varaordfører i Steigen og har vært engasjert i lokalpolitikken siden 2010. Hun er utdannet siviløkonom og jobber som IT-leder.

– Jeg er svært opptatt av utvikling av lokalsamfunn. Fylkeskommunen skal være en pådriver for at flest mulig gjennomfører videregående utdanning og at samferdsel prioriteres slik at næringslivet lykkes med videre utvikling og jobbskaping i distriktene i gullfylket Nordland.

 

– Vi er glade over å legge fram ei innstilling som kombinerer veteraners erfaring og fylkespolitiske skårungers sult på å utgjøre en forskjell, avslutter nominasjonsnemndas leder, Anja Johansen.

Nordland Venstres nominasjonsmøte skal holdes innen 10. januar 2023.

Innstillingen fra nominasjonsnemnda til fylkestingslista ser slik ut. Den er enstemmig.

1 Arne Ivar Mikalsen Hadsel
2 Cecilie Hegge Meløy
3 Bjørn Værnes Fiske Bodø/UV
4 Ida Gudding Johnsen Bodø
5 Mats Hansen Rana
6 Wibeke Aasjord Juul Steigen
7 Jørn Martinussen Sortland
8 Cathrine Mortensen Vågan
9 Petter Yksnøy Hemnes
10 May Valle Hamarøy
11 Henrik Nørve Bodø
12 Renathe Eriksen Hadsel
13 Ken-Henry Solhaug Meløy
14 Franziska Wika Vefsn
15 Silje Kvello Vestvågøy
16 Lars Petter Rekkedal Bodø
17 Mina Rosenvinge Vågan
18 Tom Duesund Vefsn
19 Vilde Sofie Nohr Røst
20 Svein Helge Martinussen
21 Randi Olsen Bodø
22 Dag Østerdal Rana
23 Geir Are Johansen Vestvågøy
24 Elise Bjørkan Viksaas Alstahaug
25 Veronica Vangen Evensen Hadsel
26 Hans Måseide Fauske
27 Olaug Mikalsen Bindal
28 Tore Sivertsen Næss Narvik
29 Berit Woie-Berg Steigen
30 Thor Håvard Waag Pettersen Hadsel
31 Hilde Nystad Fauske
32 Bjørn Sleipnes Meløy
33 Miriam Paulsen Hamarøy
34 Lars-Sivert Larsen Hemnes
35 Eli Skintveit Bodø
36 Helge Vikjord Vestvågøy
37 Stian Molvik Bodø
38 Marianne Linder Olsen Narvik
39 Jostein Toftebakk Bodø
40 Georg Enga Rana
41 Antoine Kosmo-Chaboud Hemnes
42 Berit Fanneløb Martinussen Lødingen
43 Andreas Santi Falch Vågan
44 Erling Solvang Sømna
45 Jan Inge Rødahl Rana
46 Bente Kristin Waag Pettersen Hadsel
47 Magnar Bøkestad Bindal
48 Per Elling Braseth-Ellingsen Hamarøy
49 Trygve Steen Vågan
50 Emilie Linnea Bronder Bodø
51 Arnfinn Ellingsen Røst