Fylkestingslista til Møre og Romsdal Venstre er klar – Farstad på topp!

Topp 3 til fylkestingslista for Møre og Romsdal Venstre. F.v. Tredjekandidat Frank Stenløs frå Molde, førstekandidat Pål Farstad frå Kristiansund og andrekandidat Lena Landsverk Sande frå Vanylven. , Foto: Møre og Romsdal Venstre/Annika Brandal

Pål Farstad frå Kristiansund blei einstemmig valt som Venstre sin førstekandidat til fylkestingsvalet 2023 på nominasjonsmøtet som blei avvikla i Molde søndag. Lena Landsverk Sande, Vanylven og Frank Stenløs, Molde blei valt på henholdsvis andre- og tredjeplass. Alle tre blei valt ved akklamasjon.

Nominasjonsmøtet stemte inn i alt 45 kandidatar på den endelege lista. Den har god kjønnsfordeling og spreiing i alder og geografi. Sjå heile lista nedst.

Tre politiske uttalar om høvesvis utdanning, helse og næring blei vedtatt. Alle tre gir politikk som syner veg mot framtida. Dei tre uttalane er vedlagt og har titlane:

 • 16 år og rett til arbeid
 • Bedre samhandling innen helse
 • Regjeringa sitt grunnrenteforslag er distrikts- og næringslivsfientlig

Klipp fra uttalane:

16 år og rett til arbeid
Kvifor kan ikkje elevar får prøve seg i arbeidslivet tidlegare? Det er på tide å gje elevane eit reelt val etter grunnskulen. Skule eller jobb? I dag er det eit tydeleg krav at alle skal gå rett over i vidaregåande, sjølv om mange ungdomar kanskje får det betre ved å gå direkte ut i arbeid. Vi ber difor om at ein ser på løysingar i tett samarbeid med næringslivet, og gir elevtilskot tilsvarande det ein i dag har i lærlingtilskot.
Heile uttalen: 16 år og rett i arbeid

Bedre samhandling innen helse
Bedre samhandling mellom ulike tjenestenivå, fag og sektorer er avgjørende for å utvikle bærekraftige helse- og velferdstjenester for fremtiden. Dette har vært et prioritert område på nasjonalt nivå, men vi er ikke i mål. Vi må fortsette med politisk trykk for å sikre at tjenester både innen somatisk og psykisk helse gir pasienten behandling som oppleves sømløs mellom tjenestenivåene.
Heile uttalen: Bedre samhandling innen helse

Regjeringa sitt grunnrenteforslag er distrikts- og næringslivsfientlig
Støre og Vedum legg opp til å flytte store pengesummar frå vertskommunane på kysten til staten sin «pengebinge». Venstre meiner dette er ei uakseptabel omfordeling, på bekostning av dei lokalsamfunna som sikrar ei enorm verdiskaping. Møre og Romsdal Venstre vil ha lokale arbeidsplassar. Vi ynskjer eit berekraftig, aktivt og variert næringsliv, og vil spele på lag med alle som vil vere med på å bygge heile landet.
Heile uttalen: Regjeringa sitt grunnrenteforslag er distrikts- og næringsfiendtleg

Møre og Romsdal Venstre – liste til fylkestingsvalet 2023

Lista som pdf: Fylkestingsvalet 2023, Møre og Romsdal Venstre

 1. Pål Farstad 1959 Kristiansund
 2. Lena Landsverk 1969 Vanylven
 3. Frank Petter Stenløs 1972 Molde
 4. Kari Grindvik 1961 Ålesund
 5. Annika Brandal 1981 Hareid
 6. Geir Morten Karlsen 1967 Averøy
 7. Karina Brunstad Fet 1995 Sykkylven
 8. Are Folkestad 1976 Ørsta
 9. Håvard Urkedal 1992 Ålesund
 10. Ulla Hay 1973 Sula
 11. Atle Hammerbukt 1961 Hustadvika
 12. Jon Jarlson Grimstad 1969 Ålesund
 13. Hugo Tingvoll 1965 Molde
 14. Tone Bjørshol 1971 Averøy
 15. Ole-Markus Simonsen 1995 Ålesund
 16. Gunnar Magne Knutsen 1956 Ørsta
 17. Niklas Sevland 1999 Molde
 18. Carola Herrmann 1982 Sykkylven
 19. Borghild Drejer 1959 Hustadvika
 20. Lèa Fabri 1999 Smøla
 21. Johann Roppen 1967 Volda
 22. Berit Lyngstad 1972 Ulstein
 23. Tord Nygård 1971 Kristiansund
 24. Kjartan Grebstad 1970 Sykkylven
 25. Arild Sætran 1966 Smøla
 26. Ingebjørg Eide 1961 Hustadvika
 27. Brynhild Lund Notøy 1945 Volda
 28. Nadarajah Gunapalan 1958 Ålesund
 29. Joakim Eiksund 1968 Herøy
 30. Steinar Husby 1985 Sunndal
 31. Arnstein Sæthre 1961 Ålesund
 32. Kjell Johan Vatne 1950 Molde
 33. Rolv Stavset 1953 Ålesund
 34. Rita Rognskog 1962 Aukra
 35. Gunn Fagerlie Johannessen 1949 Smøla
 36. Erik Vullum 1950 Aure
 37. Hege Anett Nygård Seljeset 2004 Volda
 38. Jack Blindheim 1968 Ålesund
 39. Asgeir Bahre Hansen 1969 Kristiansund
 40. Stine Liaset 1985 Ørsta
 41. Jenny Helen Korsnes 1979 Hareid
 42. Tor Wilhelm Havåg 1962 Ulstein
 43. Eilin Reinaas 1969 Herøy
 44. Hans Endre Sæterøy 1965 Ålesund
 45. Ragnhild Helseth 1958 Kristiansund