Mindre prat, mer handling

Gruppeleder for Harstad Venstre, Even Aronsen., Liv Aaberg

I dagens kommunestyremøte ble Klimabudsjett 2023 behandlet. Venstres gruppeleder Even Aronsen tok ordet i debatten og ga klar beskjed om at det må bli mindre prat og mer handling. Venstre fremmet to forslag, blant annet om å undersøke hvordan man kan styrke kollektivtrafikken og etablering av solcellepanel på offentlige bygg som ble vedtatt.

Les innlegget fra debatten under.

Ordfører,

Dette saksdokumentet er nok ikke den mest lystige lesningen jeg har hatt. Det var nok klokt å utsette det fra forrige møtet til å få en grundigere behandling.

For å ta det viktigste først – framskrivingen av klimagassutslipp og reduksjonen av disse, som nok er den viktigste modellen i saken her, viser at vi er langt unna å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030, målt opp mot 1990-tall.

Vi har relativt godt oversikt over hvor de største utslippskildene er, men jeg savner enn noe fyldigere tiltaksliste. Drahjelpen fra dagens regjering for at både Norge og også kommunene skal kutte utslipp er ikke noe jeg vil skryte av. Heldigvis, og her vil jeg gi honnør til Eriksen og partiet SV, beholdt man klimasatsmidlene i statsbudsjettet. En ordning som ble innført takket være Venstre og som har bidratt til at kommunene over mange år har fått over en milliard kroner til å gjennomføre klimatiltak. Om jeg skal klage på noe så er det at ordningen skulle vært styrket.
Når vi nå får en miljørådgiver på plass er det store muligheter for å søke midler her, men også andre tilskuddsordninger fra eksempelvis Miljødirektoratet og EU-systemet.

Men vi må også styrke tiltakene her lokalt. Derfor har jeg tatt meg friheten til å fremme noen forslag sammen med resten av posisjonen som forhåpentligvis vil monne noe mer.

Transport og sjøfart er de største utslippskildene. Jeg skulle tenke meg at kommunedirektøren tok initiativ ovenfor fylkeskommunen for å se hva man kan gjøre på billettpriser, hyppighet av rutetilbud og fleksibilitet på billettyper. Det er positivt at man på sikt skal ha nullutslippsferger og hurtigbåter – men dette kom også krav som kom når Klimaplanen ble behandlet i Stortinget. En klimaplan lagt fram av en meget kyndig klima- og miljøminister, med god backing av en ivrig politisk rådgiver.

Og så tenker jeg at vi kan bli mer selvforsynt på egen energi – solcellepanel egner seg svært godt i Nord-Norge, og man bør se på om det kan legges til offentlige bygg – nye som bygges og de som allerede står. Vi har mye sol, men heldigvis – eller uheldigvis, alt ettersom, er det ikke veldig varmt. Så effekten av solcellepanelene får best mulig effekt her.

Miljøpartiet De Grønne har også flere forslag som står seg godt og som Venstre vil støtte.

Ordfører, jeg er født optimist og tror alltid at vi skal greie å snu skuta. Men da må det mer handling til enn det legges opp til i dette dokumentet.