Fredrik Lading innstilt på topp for Venstre

Fredrik Lading foreslått til førsteplass i Gamle Oslo. Nominasjonskomiteens listeforslag til Bydelsutvalget i Gamle Oslo er nå klart.

Nåværende representant i bydelsutvalget, Gøril Bjerkhol Havro, har ikke ønsket å stille på topplass på nytt. Nominasjonskomiteen er derfor glade for at leder i Gamle Oslo Venstre, Fredrik Lading, har takket ja til å stå på topp av listeforslaget. Med seg på de kumulerte plassene har komiteen foreslått Kamile Gürsel, Jonas Bjørnødegård og Julia Ølmheim.

Nominasjonskomiteen har opplevd stort engasjement om plassene på listeforslaget til bydelsutvalget. Det viser at bydelen har svært mange engasjerte venstrefolk som ønsker å bidra i lokalpolitikken.

«Mange av de store spørsmålene som diskuteres nasjonalt, er svært sentralt også for Gamle Oslo», sier avtroppende gruppeleder Gøril Bjerkhol Havro. «Klarer vi å gjøre noe for å løse utenforskap, barnefattigdom og storbyutfordringer her, har det noe å si for både den enkelte, bydelen, byen vår og hele landet. Det å være folkevalgt i Gamle Oslo har føltes svært meningsfullt. Når jeg har takket nei til en ny periode på topp av listen, er det gledelig å se at nominasjonskomiteens forslag toppes av svært kompetente mennesker jeg er trygg på at kan gjøre en viktig og bra jobb i neste periode. Jeg er også glad for å selv å bli foreslått til en plass på lista, og ønsker å være med på et lag som fortsatt vil bidra til god venstrepolitikk i lokalmiljøet og gode løsninger for beboerne i bydelen.»

Fredrik Lading er motivert og glad for å ha blitt foreslått på topp av listen. «Gamle Oslo Venstre har virkelig mange sterke navn på listeforslaget. Nominasjonskomiteen har fått til en liste med god fordeling både kjønnsmessig og aldersmessig og det minner oss om at partiet ikke er så homogent som det i blant kan virke som når vi møtes. Jeg ser fram til valgkampen, og at Venstre får inn minst to faste representanter i BU etter valget», sier Fredrik.

Nominasjonsmøtet i Gamle Oslo Venstre, hvor liste nomineres, avholdes tirsdag 17. januar kl 18.00 på Fontenehuset på Tøyen. Styret og nominasjonskomiteen ønsker alle medlemmer velkommen.

Komiteens arbeid

Nominasjonskomiteen har bestått av Tommy Hagen, Susanne Bondevik og Helene Skulstad. Komiteen har sendt ut epost til alle medlemmer i bydelslaget med spørsmål om de ønsker å stille på liste i august eller har tips og innspill til navn på listen. Komiteen har hatt fem møter og gjennomført en rekke intervju både digitalt og fysisk. Komiteen har også snakket med flere aktuelle på telefon, og direkte kontaktet kandidater komiteen har ment kunne være aktuelle.

I sitt arbeid har komiteen vektlagt kandidatenes motivasjon og egne ønsker, forsøkt å balansere erfaring og slipp til nye krefter. Komiteen har vært opptatt av representasjon og har ønsket å sette sammen en bred liste. Nominasjonskomiteen foreslår å kumulere de fire første på listen. Disse er uthevet i forslaget.

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste for Venstre ved valg til bydelsutvalg i Gamle Oslo 11. september 2023:

Navn
Plass
Fredrik Lading 1
Kamile Gürsel 2
Jonas Bjørnødegård 3
Julia Ølmheim 4
Haakon Engen 5
Ine Møllegaard 6
Ann Helen Skaanes 7
Bjørn Magne Eggen 8
Gøril Bjerkhol Havro 9
Christoffer Gjendem 10
Ingvild Hestad Torkelsen 11
Vilde Marie Ystmark 12
Nicolas Mendoza 13
Fredrik Orseth Carstens 14
Naomi Ichihara Røkkum 15
Martin Frøyland 16
Audun Bonde 17
Kjell Veivåg 18
Espen Ophaug 19
Leif Roberg 20
Trine Skei Grande 21

Under behandling i møtet nominasjonsmøtet først ta stilling til antall kumulerte plasser og deretter plass for plass nominere kandidater, fra første til siste plass på listen.

For spørsmål kontakt nominasjonskomiteen ved Helene Skulstad, tel 99497974.