Forespørsel: Norsk Kjernekraft AS

Med IFE og NND er Halden etablert som et verdensledende kompetansesenter for nukleær forskning. IFE har vært en hjørnestein i Halden i 70 år og levert forskning som har bidratt til at Halden og Norge har fått store inntekter og mange arbeidsplasser, enten direkte eller gjennom spinoff. Også verden har fått gjennom fremskritt på mange teknologiområder. IFE har vist at atomreaktorer er trygge når de plasseres og drives riktig.

Nå har Norsk Kjernekraft AS annonsert at de ønsker å starte med kommersiell utbygging av kjernekraft i Norge. UNECE har uttalt at kjernekraft er den mest økologisk bærekraftige formen for elektrisitetsproduksjon. I Norge trenger vi 100 TWh ny elektrisitetsproduksjon innen 2050 og sannsynligvis mer etter det. Halden besitter allerede mye av den aktuelle kompetansen Norsk Kjernekraft AS trenger.

Vil ordføreren ta initiativ til at Halden kommune oppretter kontakt med Norsk Kjernekraft AS med sikte på å diskutere en fremtidig lokalisering i Halden?

Forespørsel behandlet i Halden kommunestyre den 2022-12-15. Svaret fra ordføreren.