Selg kaia på Bjørkøya

Da bystyret torsdag 15. desember skulle drøfte om kommunen skal skyte inn midler for å etablere en ny kai på Bjørkøya, foreslo Venstres Geir Mjøen at kommunen skulle selge kaia tilbake til Herøya Arbeiderforening (HAF) for en krone. Dette er den samme summen som kommunen betalte HAF for å overta eiendomsretten for kaia, en handel som senere er blitt en hodepine. Dersom det skal bygge skai på Bjørkøya i dag vil dette koste 15 millioner kroner, noe rådmannen foreslo at bystyret skulle si ja til, men forslaget ble nedstemt. Det endelige vedtaket endte med at kommunen kan gå inn med halve beløpet og at det skal føres forhandlinger med eierinteressene på Bjørkøya for å få realisert en ny kai. Venstres forslag om å selge kaia fikk 8 stemmer.

Geir Mjøen sa i debatten at HAF har hatt ansvaret for den nåværende kaia i alle år fram til kommunen kjøpte den for en krone og dermed også fikk ansvaret for drift. HAF på sin side har tjent mangfoldige millioner på utviklingen på Bjørkøya, men sier altså kategorisk nei til å være med på finansieringen av en ny kai – som må bygges for å kunne ta imot den nye ferga som i dag ligger uvirksom.

Venstre har hele tiden ment at kommunens ansvar primært er å sikre de fastboende på Sandøya et miljøvennlig og godt fergetilbud ved utbedring av fergeleiene på Sandøya og i Brevik. Derfor mener Venstre at utbedring av fergekai på Bjørkøya må stilles i bero inntil videre.

Det har vært og bør fortsatt være Herøya Arbeiderforening ansvar å drive kaia på Bjørkøya og at de derfor som grunneiere bør tilbys å kjøpe kaia tilbake for en krone, sa Geir Mjøen.