Fylkesårsmøte og nominasjonsmøte i Trøndelag Venstre 2023

Steinkjer samfunnshus er rosa i september.
Selve møtet er i Weidemannssalen i Steinkjer rådhus, som ligger rett over gata for Grand Hotel.

Årsmøte for Trøndelag Venstre avholdes fredag 10. februar og lørdag 11. februar 2023.

Møtestart er fredag kl. 1800, og møteslutt lørdag kl. 1500.

Årsmøtet avholdes på Steinkjer.

Overnatting på Grand hotell Steinkjer. Selve møtet er i Weidemannssalen i Steinkjer rådhus, som ligger rett over gata for Grand Hotel. Middag i Steinkjer samfunnshus, 100 meter opp i gata fra Grand Hotel.

Pris pr. deltaker er 3100,50 kr.

INNKALLING TIL NOMINASJONSMØTE

Styret innkaller med dette til supplerende nominasjonsmøte til fylkestingsvalget, som gjennomføres i forbindelse med fylkesårsmøtet. Bakgrunnen for møtet er å nominere ny førstekandidat da Tove Eivindsen har trukket seg fra denne plassen. Årsaken er at hun tiltrer ny stilling ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Styret vil komme med innstilling på ny førstekandidat.

Frister:

  • 1. februar: Påmeldingsfrist. Påmelding til [email protected]
  • 4. februar: Frist for å sende inn endringsforslag til fylkesvalgprogrammet . Endringsforslag til programmet må sendes via dette skjemaet.
  • 4. februar: Frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser. Forslag til uttalelser sendes til [email protected]
  • Frist for å foreslå vedtektsendringer gikk ut 10. januar (en måned før fylkesårsmøtet).