Nominasjonsmøte og Årsmøte – 18.januar 2023 kl 18:00 – Eurekabygget

Venstres logo
Venstres logo

På vegen av nominasjonsnemnda og styret i Arendal Venstre inviteres du herved til nominasjonsmøte og årsmøte i Arendal Venstre den 18.januar 2023 kl 18:00 i 4 etasje i Eurekabygget.

Vi starter med nominasjonsmøte hvor Venstres kommunevalgsliste for kommunevalget til høsten skal vedtas. Det er en nominasjonskomite i arbeid, som vil legge frem sitt forslag til kommunevalgsliste onsdag 11.januar 2023. Listen vil også bli distribuert på e-post.

Så snart kommunevalgslisten er vedtatt, vil vi avholde årsmøtet for 2023 med følgende agenda:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder, referent, samt to til å underskrive protokoll.

3. Styrets årsmelding 2022

4. Arendal Venstres årsplan 2023

5. Årsmelding bystyret 2022

6. Regnskap 2022

7. Budsjett 2023

8. Lokallagskontingent 2024.

9. Innkomne saker/uttalelser.

10. Valg 2023

 

Fristen for innsending av saker settes til onsdag 11.januar 2023. Sakene sendes til; [email protected]

Årsmøtebok vil bli elektronisk distribuert i forkant av møtet.

 

Møt opp og vær med på å nominere teamet som skal sikre god venstrepolitikk i Arendal også etter valget 2023!