Nominasjonsmøte og Årsmøte – 18.januar 2023 kl 18:00 – Eurekabygget

Venstres logo
Venstres logo

På vegen av nominasjonsnemnda og styret i Arendal Venstre inviteres du herved til nominasjonsmøte og årsmøte i Arendal Venstre den 18.januar 2023 kl 18:00 i 4 etasje i Eurekabygget.

Vi starter med nominasjonsmøte hvor Venstres kommunevalgsliste for kommunevalget til høsten skal vedtas. Det er en nominasjonskomite i arbeid, som vil legge frem sitt forslag til kommunevalgsliste onsdag 11.januar 2023. Listen vil også bli distribuert på e-post.

Så snart kommunevalgslisten er vedtatt, vil vi avholde årsmøtet for 2023 med følgende agenda:

1.     Godkjenning av innkalling og sakliste

2.     Valg av møteleder, referent, samt to til å underskrive protokoll.

3.     Styrets årsmelding 2022

4.     Arendal Venstres årsplan 2023

5.     Årsmelding bystyret 2022

6.     Regnskap 2022

7.     Budsjett 2023

8.     Lokallagskontingent 2024.

9.     Innkomne saker/uttalelser.

10.  Valg 2023

 

Fristen for innsending av saker settes til onsdag 11.januar 2023. Sakene sendes til; fredrikwilliamknudsen@gmail.com

Årsmøtebok vil bli elektronisk distribuert i forkant av møtet.

 

Møt opp og vær med på å nominere teamet som skal sikre god venstrepolitikk i Arendal også etter valget 2023!