Møteplan 2023 for Nordland Venstre

Møteplan 2023:


22.01.23 –
Digitalt styremøte
12.02.23 –Digitalt styremøte – forberedelse fylkesårsmøtet
Fylkesting 21.02, landsstyremøte 05.02
12.03.23 – Digitalt styremøte
24.03.23 – Fysisk styremøte
25.-26.03.23 Fylkesårsmøte
02.04- Digitalt styremøte
Fylkestinget 17.04, landsstyremøte 14.04, landskonferanse 14-16.04
21.05 – Digitalt styremøte
Fylkestinget 12.06, landsstyremøte 16-18.06
09.07 – Digitalt styremøte, Selv om det er sommerferie er det valgår ?
06.08 – Digitalt styremøte
landsstyremøte 13.8 digitalt
18.09 Digitalt styremøte
landsstyremøte 17.09 digitalt
08.10 – Digitalt styremøte
Fylkestinget 23.10, Folkevalgtkonferanse 27-28.10, landsstyre 29.10
19.11 – Digitalt styremøte
10.12 – Digitalt styremøte
Fylkestinget 04.12, landsstyremøte 03.12 digitalt