Det er makta som rår. (Skolestruktur)

Innlegg i Innherred den 03.12.2022

Senterpartiet brukte makta si i siste kommunestyre, og la en stopper for en skolestrukturdebatt, hvor ulike alternativ kunne blitt utredet. Mye har endret seg fra det ble vedtatt ny skole på Stiklestad, både økte byggekostnader, rentenivå og vanskelige grunnforhold. Forslaget som ligger i budsjettet har en ramme på 333 mill. En mindre ny skole på Stiklestad som SP har bestemt, vet vi ikke kostnadene på og heller ikke hva det innebærer for de øvrige skolene.

Administrasjonen ba om å få tid til å utrede flere alternativer for skolestruktur. Nesten halve kommunestyret ba om det samme. Likevel sto SP på sitt uten at kostnadene for bygging av en helt ny skole for 230 – 250 elever foreligger. Slik kunnskap hadde ikke SP behov for.

I forslaget til budsjett går det fram at kommunen brukte 80 mill til renter og avdrag i 2021. Med de investeringene som ligger i budsjettet er prognosen 180 mill i renter og avdrag i 2026, en økning på 100 mill. Jo mer det brukes til renter og avdrag jo mindre blir det til drift av skoler og annen viktig drift. Hvor mye mener SP det skal brukes til renter og avdrag? Er det rom både for ny skole på Stiklestad, renovering av andre skoler og videre utbygging av institusjonsplasser for eldre?

Hva skjer nå med kommunens nest største barneskole, på rundt 260 elever, Ørmelen barneskole? Det er den eneste skolen som etter prognosen beholder antall elever fram til 2026/27 med de kretsgrensene vi har i dag og blir da like stor som Verdalsøra barneskole. Full renovering er kostnadsberegnet til 175 mill. Denne skolen ligger i et boligområde godt egnet for barnefamilier og ligger nært E6 på aksen Levanger – Steinkjer, nært sentrum og nært industriområdet.

Verdal Venstre beklager at SP har bundet opp mulighetene for en ny vurdering av en skolestruktur som kan holde seg i mange år framover. I en ny vurdering, mener Venstre at det også burde vært vurdert å beholde Ørmelen skole og ikke bygge ny skole på Stiklestad. I et slikt alternativ ville det også kunne vært vurdert på nytt å beholde Leksdal skole.

Muligheten for en framtidsrettet, grundig gjennomgang er det nå satt en stopper for. Synd – og uforståelig.

Vi er redd at de føringene SP nå har lagt ikke vil gi den beste løsningen for valg av skolebygg på sikt. Vi må ikke komme i den situasjonen at det bindes opp så mye midler til renter og avdrag at det går ut over elevene og innholdet i skolen.

Per Voll, Brita Kleven Thorsvik

Verdal Venstre