Gjenåpne legesenter?

Vuku bo og helsetun, Brita Kleven Thorsvik

Innlegg i Innherred den 17.01.2023

Fastlegekrisen er ikke over og i Verdal har vi hatt store utfordringer siden 2017. Det er viktig at kommunen har tilstrekkelig med leger som kan dekke det behovet innbyggerne har. I dag er det flere som har valgt fastleger i nabokommunen bl.a. på grunn av mangel på stabile fastleger i kommunen.

Det vurderer nå å etablere et kommunalt legesenter, i tillegg til de private legesentrene som er etablert i Verdal sentrum. Kommunedirektøren mener det er en faglig og god modell. Etter planen skal legetjenesten evalueres og revideres i løpet av våren 2023.

Verdalsøra har i dag allerede tre legesenter. Er det da så lurt å legge et nytt legesenter i gangavstand fra de tre som allerede ligger i sentrum? I Vuku har en gjeng frivillige jobbet i flere år for å få et legesenter til Verdals andre sentrum. Nå burde vel tiden være inne for å virkelig lytte til disse som har jobbet med dette.

Vi som politikkere må lytte mer til de som bor i kommunen. Å ha nærhet til våre innbyggere er en sak Verdal Venstre vil ha stort søkelys på i framtiden. Det å ha et legesenter i nærheten av der du bor er viktig. Dette skjønte Levanger kommune da de opprettet et legesenter i Åsen. Er ikke tiden overmoden for at Verdal kommune også tenker i disse banene i Vuku? Skal vi sette alle de fine ordene om Verdals andre sentrum ut i praksis, er det vel naturlig for et lokalsamfunn å ha et legesenter.

Vuku Bo og Helsetun var i siste budsjettbehandling før jul foreslått nedlagt. Noe som ville vært et stort feilgrep etter Verdal Venstre sin mening. Å legge et legesenter i tilknytting til helsetunet ville styrket både hjemmetjenesten sin mulighet til å yte best mulig tjeneste ved senteret, og skapt en trygghet for beboerne.

Da Vuku legesenter var operativt var det to leger på senteret. Begge legene hadde nok pasienter. I dag kjører alle fra øvre deler av bygda til Verdalsøra, eller til Levanger for å oppsøke sin fastlege. Når en i dag ser den fastlegekrisen som har utviklet seg, var vel nedleggingen av Vuku legesenter et feilgrep. Begge legene som var der ville fortsette som før, men ga opp da presset ble for stort.

Vår konklusjon er derfor at det nå er på tide å vurdere å gjenåpne et kommunalt legesenter i Vuku.

Brita Kleven Thorsvik, Verdal Venstre