Vestre Aker Venstre sine kandidater til Bydelsutvalget

Årsmøtet vedtok følgende liste over kandidater til bydelsutvalget, i valget nå til høsten:

1 Agnes Grutle Brande 1971
2 Ingvill Elvestad Meltvedt 1982
3 Hans Kristian Voldstad 1958
4 Torfinn Lødøen Gaarden 1974
5 Elin Helene Skjeseth Bashevkin 1960
6 Johan Ræder 1954
7 Astrid Seeberg 1960
8 Ola Laurits Hjørungnes 1971
9 Mehmet Naci Akkøk 1951
10 Rolf Johan Grieg-Halvorsen 1963
11 Marius W. Rønnevik 1984
12 Astrid Brodtkorb 1950
13 Nils Reinton 1969
14 Anne Hollerud 1961

Ambisjonen er å få inn minimum 2 personer fra Venstre, så håpet er at Agnes Grutle Brande (til venstre) og Ingvill Elvestad Meltvedt blir to av våre Bydelsutvalgrepresentanter de neste 4 årene.

Valgkomiteen hadde følgende begrunnelse for våre to toppkandidater og listen forøvrig:

Agnes har mye engasjement i politiske saker. Som Røatunnel, helsesøstre og alternative energiformer.
Hun er vant til å lese mengder av papirer, som også er nyttig i Bydelsutvalget.

Ingvill ble nominert blant annet for sitt store engasjement i barn og unges oppvekstvilkår.
Hun har allerede erfaring fra bydelspolitikk. Hun har de siste snart fire årene vært Vestre Aker Venstre representant i helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomite (HOVE).Nominasjonskomiteen mener Agnes og Ingvill utfyller hverandre.

Resten av Venstres liste til valget i september er flinke og engasjerte folk. Noen har erfaring fra politikk og noen er ferske i sitt politiske virke.