Christina Leverkus valgt til ordførerkandidat for Sande og Holmestrand venstre

På nominasjonsmøte avholdt i Holmestrand bibliotek torsdag 16. febraur ble Christina Leverkus valgt som ordfører kandidat for Sande og Holmestrand venstre.

Ida Karoline Wang som også er aktiv i Unge Venstre ble valgt som 2. kandidat og Kim Hjardar fra Hof ble valgt på tredje. Vi gratulerer alle kandidatene og ønsker dem lykke til på valgåret!

Christina Leverkus meldte seg inn i lokallaget i 2019. Hun følte et behov for å involvere seg i nærområdet sitt og landet raskt på Venstre som partiet som best representerte og jobbet for de sakene hun brenner for. “Planen var aldri bli ordførerkandidat,” sier Christina når spurt om sine tanker etter valget. “Men jeg er opptatt av at mine barn få vokse opp på et godt sted. Det kan man gjøre på mange forskjellige måter men å ta del i demokratiet vi er såpass velsignet med her i Norge er viktig for meg. Jeg vil at alle som bor i Holmestrand føler at de bor et sted der man er trygg og får muligheter til å utfolde seg og leve et fult liv.”

Christina er spesielt opptatt av skole og opplæring og har ambisjoner om å heve nivået på skolene i kommunen. “Her trenger vi å få bedre midler på plass slik at mulighetene til barna ikke begrenses”. Hun er også opptatt av å sikre en god og bærekraftig administasjon av kommunen. “Holmestrand tilbyr en spennende mangfold av naturopplevelser med kyst, skog og kleiver, men også de forskjellige sentrene i kommunen er fulle av potensiale og viser allerede godt hvilke muligheter denne kommunen har. Jeg håper å kunne bidra inn i den allerede positive utviklingen man har sett her de siste årene.”

Christina har tidligere jobbet som kulturarvkonsulent i kommunen og er utdannet arkeolog, hun er derfor også naturligvis opptatt av kulturminnene i kommunen og hvordan vi kan stykre lokalhistorien. “Det jeg savner mest fra arbeidet mitt i kommunen er samarbeidet med historielagene og andre frivillige fra kulturarvsektoren her i kommunen. Det er en inspirerende gjeng å jobbe med og har vist meg at det er mulig å få til mye spennende når man jobber sammen.”

Og planene for de topp tre fremover? Det er å fortsette å engasjere seg i de sakene de brenner for. “Men det klarer vi ikke alene. Vi i Sande og Holmestrand Venstre vil sette miljø, kultur, undervisning og helse i fokus. Til dette trenger vi engasjerte innbyggere. Lokallaget i Venstre tar gjerne imot nye medlemmer som også ønsker å fremme disse sakene!” lyder invitasjonen fra kandidatene.